Na OTH Regensburg se uskutečnil první česko-německý workshop na téma neurorehabilitace

International Seminář Spolupráce

Start projektu Vzdělávání multidisciplinárního česko-bavorského studentského týmu v neurorehabilitaci propojil studující Fakulty zdravotnických studií ZČU a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy s německými kolegy.

V pátek 8. prosince se v prostorách OTH Regensburg uskutečnil první společný česko-německý workshop k tříletému vzdělávacímu projektu Vzdělávání multidisciplinárního česko-bavorského studentského týmu v neurorehabilitaci, BYCZ01-038. Workshopu se účastnili jak studující oboru Fyzioterapie Fakulty zdravotnických studií ZČU a studující Lékařské fakulty UK v Plzni, tak jejich němečtí kolegové. 

V rámci dopoledního bloku předvedli bavorští kolegové vybavení katedry fyzioterapie Fakulty aplikovaných sociálních a zdravotních věd, seznámili hosty z Plzně s aktuálně řešenými projekty a následně je provedli areálem kampusu.

V rámci odpoledního programu se studující rozdělili do čtyř skupin a pracovali na výměně kinezioterapeutických přístupů konkrétního pacienta po cévní mozkové příhodě. Vytvořili tak vhodný terapeutický koncept a představili jej v krátké prezentaci ostatním účastníků projektu NEURO.

"Velice kladně hodnotím zapojení studujících 2. ročníku oboru Fyzioterapie během kontinuální studentské práce. Dokázali vhodně formulovat terapeutické cíle včetně vyhodnocení účinnosti terapie. Navíc po celou dobu mezinárodní studentské spolupráce docházelo k výměně terapeutických přístupů u pacienta po cévní mozkové příhodě, což je hlavní a naprosto zásadní podstata celého tříletého projektu,“ dodává hlavní řešitelka projektu NEURO Iva Hereitová z FZS ZČU.

Do projektu jsou zapojeni také tři asociovaní partneři - Léčebné lázně Konstantinovy lázně a.s., Fyzioterapie Mgr. Štěpánka Korcová a Deutscher Verband für Physiotherapie (ZVK) e.V.

Hlavním cílem projektu je spolupráce při sjednocování obsahu vzdělávacích systémů, výměna a sdílení odborných informací a zkušeností v oblasti neurorehabilitace cévní mozkové příhody v česko-bavorském regionu, především zapojením multidisciplinárního studentského týmu společně s pedagogy partnerských univerzit.

Multidisciplinární úroveň týmu je klíčová pro odbourání jazykových a systémových bariér ve vzdělávání, ale především dokáže také reálně rozšířit informovanost v péči o cévní mozkovou příhodu v rámci momentálně nastavených léčebných trendů. Zároveň společné profesní vzdělávání v česko-bavorském regionu pomáhá rozšířit informovanost široké veřejnosti o dosavadních neurorehabilitačních postupech a povede ke zlepšení kvality dosavadní péče.

V březnu 2024 se česko-bavorský tým setká na dalším workshopu, který je připravován ve spolupráci s Léčebnými lázněmi Konstantinovy lázně, a. s.


Projekt Vzdělávání multidisciplinárního česko-bavorského studentského týmu v neurorehabilitaci, BYCZ01-038, byl podpořen v rámci Programu INTERREG Bavorsko-Česko 2021–2027.

         

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

15. 12. 2023