Technologie vzdáleného titulkování TV pořadů vědců z FAV získala hlavní cenu Technologické agentury

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Technologii vzdáleného titulkování živých televizních pořadů, která letos získala Cenu Technologické agentury ČR (TA ČR) v kategorii Společnost, udělila veřejnost svým hlasováním také hlavní cenu Český nápad. Z pěti projektů, jež zvítězily v jednotlivých kategoriích, tak lidé za nejužitečnější považují právě ten, za nímž stojí tým vědců z katedry kybernetiky a výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU).

 „Velmi si vážíme toho, že jsme dostali podporu Technologické agentury a že jsme mohli pomoci velké skupině diváků České televize se sluchovým handicapem, aby mohli sledovat živé pořady,“ uvedl během slavnostního vyhlašování výsledků ve čtvrtek 5. listopadu vedoucí oceněného projektu Josef Psutka z katedry kybernetiky a výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd  ZČU.

Projekt Eliminace jazykových bariér handicapovaných diváků České televize II., který si vysloužil jak Cenu TA ČR v kategorii Společnost, tak hlavní cenu Český nápad, řešili kybernetici FAV ve spolupráci s firmou SpeechTech, s.r.o., v letech 2011 až 2016. Řešení přináší užitek desetitisícům diváků se sluchovým handicapem, kteří tak mají možnost získávat plnohodnotné informace z televizního vysílání. Technologie funguje tak, že originální zvuk živého pořadu v reálném čase přemlouvá takzvaný stínový řečník a systém jeho slova automaticky převádí do textu, který se zobrazí v televizi ve formě titulků. V současnosti technologii využívá firma SpeechTech ve spolupráci s řešiteli projektu ze ZČU při zajištění stálé služby pro Českou televizi.

Technologii vzdáleného titulkování živých televizních pořadů a její využívání přibližuje krátký spot, který natočil štáb TA ČR přímo na FAV ZČU.

Galerie


Cena TA ČR za rok 2020.

Stínový řečník Pavel Petrle při titulkování Studia ČT24.

Titulkování živých TV pořadů.

Fakulta aplikovaných věd

Šárka Stará

06. 11. 2020