V Plzni se uskuteční další ročník akce #AimtecHackathon

Soutěž Spolupráce Veřejnost

Od pátku 3. do neděle 5. března 2023 proběhne v plzeňské Moving Station (nejen) programovací maraton s názvem #AimtecHackathon 2023. Dají se moderní technologie a technologický pokrok využít v účinnou pomoc konkrétním lidem? To vše budou moci účastníci ukázat během víkendových 40 hodin.

Akce, kterou organizačně a finančně zastřešuje společnost AIMTEC a.s. a jejíž počátky sahají do roku 2016, má letos poprvé ve své historii pevně dané téma společné všem účastníkům: Když kód pomáhá. Cílem letošního ročníku je usnadnit hendikepovaným jejich fungování v běžném životě. Další novinkou oproti předešlým ročníkům je snaha uvést projekty do praxe tak, aby skutečně pomáhaly lidem, kteří pomoc potřebují.

Organizátoři letošní téma rozčlenili do výzev, k nimž každý soutěžní tým může přistoupit různým způsobem, a vdechnout tak život zcela originálnímu řešení. Každá z výzev, která na účastníky čeká, má za sebou příběh konkrétního člověka, jenž se řízením osudu dostal do situace, kdy potřebuje pomoc druhých. Pokud by si některý z týmů žádnou z nabídnutých výzev nevybral, může zpracovat vlastní téma. Jedinou podmínkou v takovém případě je dodržení zadaného tématu. Projekty, které během hackathonu vzniknou, mají hendikepovaným lidem dopomoci k větší soběstačnosti a samostatnosti.

Petra Šteklová ze společnosti Aimtec popisuje příběh, který za letošním hackathonem stojí: „Letos přinášíme zcela revoluční koncept, díky kterému mohou vynálezy z hackathonu okamžitě najít uplatnění a ještě pomáhat. Jsme nadšení, že se do projektu zapojilo tolik odborníků na oblast zdravotnických pomůcek i lidí, kteří jsou ochotni sdílet svůj příběh s ostatními."

Maratonu se účastní zpravidla studenti a studentky, ať již vysokoškoláci nebo středoškoláci, ale výjimkou v minulých letech nebyli ani zaměstnanci z firem, či zahraniční studenti. V rámci hackathonu si všichni mohou vyzkoušet různé technologie a postupy, netradičním způsobem propojit hardware a software a také naučit se pracovat v týmu pod vedením mentorů. V letošním roce budou účastníky mentorovat i zaměstnanci Fakulty aplikovaných věd ZČU – Martin Dostal, Roman Mouček, Petr Vaněček a Jakub Frank z katedry informatiky a výpočetní techniky a Jan Švec a Petr Neduchal z katedry kybernetiky. Ti mohou nabídnout bohaté zkušenosti s vývojem webových technologií, informačních systémů, virtuální reality, umělé inteligence, řečových technologií nebo robotiky. Připojí se tak k mentorům z komerční sféry, kteří nabídnou využití cloudových technologií, 3D tisku nebo robotů.

Součástí hackathonu jsou i sobotní doprovodné přednášky TechTalks pro širokou veřejnost. Z nich se návštěvníci dozvědí, co aktuálně hýbe tech-světem, a budou mít šanci potkat se a diskutovat s těmi nejlepšími v oboru. Nedělní program YoungHackers je určený především dětem ve věku 6-16 let. Ty si budou moci vyzkoušet nejen spoustu moderních technologií, ale také získají informace o možném technologickém vzdělávání.

Galerie


Vyhlášení vítězů #AimtecHackathonu 2022.

Fakulta aplikovaných věd

Jan Švec, Martina Batková

02. 03. 2023