Studetni strojní fakulty absolvovali letní jadernou školu na Ukrajině

Již podruhé se studenti a akademičtí pracovníci strojní fakulty společně s kolegy z Vysokého učení technického v Brně vydali na letní jadernou školu na Ukrajině. Šestý ročník letní školy s názvem Mládež a budoucnost jaderné energetiky se konal v zařízení Záporožské jaderné elektrárny od 2. do 14. července.
Na pozvání ukrajinského NAEK Energoatom se za Západočeskou univerzitu v Plzni zúčastnili z katedry energetických strojů a zařízení Oleksander Sarana, Petr Klavík, Tomáš Klíma, proděkan strojní fakulty Jan Zdebor a Jaroslav Synáč, vedoucí katedry energetických strojů a zařízení. Vysoké učení technické v Brně reprezentovali studenti Peter Mičian a Martin Jelínek. 

Letní jaderné školy se účastní především zástupci ukrajinských univerzit: Kyjevská národní univerzita, Kyjevský polytechnický institut, Charkovský polytechnický institut, Vinická národní technická univerzita, Národní univerzita - Lvovská polytechnika a Oděská národní polytechnická univerzita.
Letošní letní školu navštívilo přes 50 studentů a akademických pracovníků. Při jejím slavnostním zahájení účastníky školy oficiálně přivítal zástupce generálního ředitele elektrárny Alexandr Krivcov a představitel vedení NAEK Energoatom Grigorij Muljar spolu s dalšími představiteli elektrárny.
Hlavní náplní letní školy jsou přednášky akademických pracovníků, studentů a odborníků z praxe týkající se jak teoretických prací, tak provozních problémů z oblasti jaderné energetiky. Nedílnou součástí programu jsou také exkurze na zařízení Záporožské jaderné elektrárny. Letní škola má také svou kulturní a sportovní část, které se všichni aktivně účastní.

Galerie


Fakulta strojní

Kateřina MODRÁ

25.07.17


Studenti na konferenci řešili otázky hudební výchovy předškoláků a dětí mladšího školního věku


Fakulta pedagogická

47

10.10.17


Letní škola zavedla studenty FEL do kolébky jaderného vzdělávání


Fakulta elektrotechnická

53

12.10.17


Katedra germanistiky a slavistiky zve na přednášku o přesahu mezi němčinou, češtinou a maďarštinou


Fakulta filozofická

17

16.10.17