Odborníci ze ZČU se podíleli na mapě dopravní intenzity Plzně

V přehledné aplikaci mohou lidé v hodinových intervalech zjistit zatížení jednotlivých plzeňských komunikací.

Město Plzeň zveřejnilo mapu intenzity dopravy, unikátní v České republice i v Evropě. Aplikace modeluje mimořádné situace v dopravě, jakými jsou například plánovaná zúžení nebo uzavírky komunikací, a předpovídá tak dopad těchto staveb na dopravu ve městě. Vybrány byly velké stavební práce, které probíhají nebo budou probíhat na území města v letech 2017-2018. Webová aplikace tak umožňuje zobrazit dopad těchto dopravních omezení na intenzitu dopravy v Plzni pro období od května 2017 do listopadu 2018. Informace o dopravních stavbách jsou aktualizovány ve čtvrtletních intervalech, aby co nejpřesněji reagovaly na případné změny v termínech staveb.

Samotný vývoj aplikace trval tři měsíce a spolupracovalo na něm několik institucí sdružených v asociaci Plan4All (konkrétně IS-practice BVBA, EDIP s.r.o., HSRS s.r.o a ZČU), jejímž zakládajícím členem je i Západočeská univerzita v Plzni. Aplikace vznikala v úzké spolupráci se Správou informačních technologií a Správou veřejného statku města Plzně. Tato spolupráce započala již v rámci řešení Evropského inovačního projektu OpenTransportNet.  

Při vývoji webové aplikace bylo potřeba řešit celou řadu dopravně-inženýrských i vizualizačních detailů. „Nejtěžší ale bylo nalézt způsob, jak rozpohybovat klasický statický dopravní model města do hodinových intenzit a jak tato dopravní data poskytnout uživatelům online ve webové aplikaci,“ říká Karel Jedlička z katedry geomatiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, která koordinovala technickou stránku vývoje aplikace.

Novinka je dalším projektem, který spadá pod Smart City Plzeň. Tento koncept přináší chytrá řešení, jež mají za cíl zpříjemňovat život občanům západočeské metropole. V tomto směru se chystá další spolupráce ve výzkumu a vývoji, zaměřená na modelování změn dopravních intenzit v reálném čase.Fakulta aplikovaných věd

Kamila Kolářová

26.07.17


V místě zaniklé římské kolonie objevili badatelé z katedry archeologie část veřejných lázní


Fakulta filozofická

118

20.06.18


Dnes na ZČU startují dvě největší letní školy


Celouniverzitní

288

09.07.18


Fakulta zdravotnických studií slaví desáté narozeniny


Fakulta zdravotnických studií

43

09.07.18