Kompetenční a koordinační centrum rozšíří spolupráci s přeshraniční zdravotnickou záchranou službou

Fakulta zdravotnických studií otevřela kompetenční a koordinační centrum pro přeshraniční zdravotnickou záchrannou službu, které sídlí v nové budově záchranářského centra Bavorského červeného kříže (BRK) blízko hranic v německém Furth im Waldu.

Nové kompetenční a koordinační centrum se zaměří na vytvoření podmínek pro vznik oficiálního systému přeshraniční spolupráce a jeho následný rozvoj. Budou se zde sbíhat informace a analýzy týkající se výpomoci českých a bavorských záchranářů. Centrum bude zároveň sloužit jako výcvikové, školicí a osvětové středisko, spolupracující s obdobnými středisky např. ve Weidenu či v Karlových Varech.
V neposlední řadě pak centrum bude vypomáhat při sdílení zkušeností se subjekty, které potřebují řešit obdobnou problematiku v jiných příhraničních německo-českých oblastech a pro propagaci a prezentaci nově vznikajícího konceptu přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb.
Zatímco stavbu budovy celého Záchranářského centra většinově financoval Bavorský červený kříž, vybudování kompetenčního a koordinačního centra je financováno z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Koordinátorem přípravy projektu byla fakulta zdravotnických studií, předkladatelem projektu byl Bavorský červený kříž a klíčovým subjektem za českou stranu Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje. Dalším partnerem je pak Technická vysoká škola v Deggendorfu.
Záchranářské centrum Bavorského červeného kříže ve Furth im Waldu bylo slavnostně otevřeno 26. července. Otevření se zúčastnili zástupci partnerů projektu a také političtí představitelé z obou států, kteří opakovaně vyjádřili podobné spolupráci velkou podporu.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Kateřina MODRÁ

27.07.17


Fakulta zdravotnických studií slaví desáté narozeniny


Fakulta zdravotnických studií

43

09.07.18


České technické univerzity vytvořily společný katalog kompetencí


Celouniverzitní

160

02.07.18


Studenti Sutnarky ohromili se svým návrhem obuvi italský Milán


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

206

26.06.18