Kompetenční a koordinační centrum rozšíří spolupráci s přeshraniční zdravotnickou záchranou službou

Fakulta zdravotnických studií otevřela kompetenční a koordinační centrum pro přeshraniční zdravotnickou záchrannou službu, které sídlí v nové budově záchranářského centra Bavorského červeného kříže (BRK) blízko hranic v německém Furth im Waldu.

Nové kompetenční a koordinační centrum se zaměří na vytvoření podmínek pro vznik oficiálního systému přeshraniční spolupráce a jeho následný rozvoj. Budou se zde sbíhat informace a analýzy týkající se výpomoci českých a bavorských záchranářů. Centrum bude zároveň sloužit jako výcvikové, školicí a osvětové středisko, spolupracující s obdobnými středisky např. ve Weidenu či v Karlových Varech.
V neposlední řadě pak centrum bude vypomáhat při sdílení zkušeností se subjekty, které potřebují řešit obdobnou problematiku v jiných příhraničních německo-českých oblastech a pro propagaci a prezentaci nově vznikajícího konceptu přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb.
Zatímco stavbu budovy celého Záchranářského centra většinově financoval Bavorský červený kříž, vybudování kompetenčního a koordinačního centra je financováno z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Koordinátorem přípravy projektu byla fakulta zdravotnických studií, předkladatelem projektu byl Bavorský červený kříž a klíčovým subjektem za českou stranu Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje. Dalším partnerem je pak Technická vysoká škola v Deggendorfu.
Záchranářské centrum Bavorského červeného kříže ve Furth im Waldu bylo slavnostně otevřeno 26. července. Otevření se zúčastnili zástupci partnerů projektu a také političtí představitelé z obou států, kteří opakovaně vyjádřili podobné spolupráci velkou podporu.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Kateřina MODRÁ

27.07.17


Partnerství mezi ZČU a Plzeňským Prazdrojem pokračuje


Celouniverzitní

235

27.02.18


#AimtecHackathon opět propojí technologické nadšence. Připraven je i IT program pro děti


Celouniverzitní

39

04.03.18


Dušan Majer odpoví, jaká je budoucnost SpaceX


Studentské organizace

27

14.03.18