V srpnu se na univerzitě rozběhnou letní školy pro děti a mládež

Kampus ZČU přivítá malé i větší zájemce o počítače, roboty a elektrotechniku. Letní školy připravily fakulty aplikovaných věd a elektrotechnická.
TyLIDi - Týden letní informatiky pro dívky (7.-11. 8.) je určen pro studentky druhých a třetích ročníků středních škol, které se již zajímají o informační technologie nebo které tuší, že IT by mohlo být dobrou alternativou jejich dalšího studia. Cílem je zvýšit informovanost středoškolaček o možnostech studia informatiky a jejich následného uplatnění v IT profesích. Letošní ročník je zaměřen na počítačovou grafiku - dívky se seznámí s postupy pro tvorbu 3D modelů a virtuálních scén, s tvorbou textur pomocí digitální fotografie a metod počítačového zpracování digitálního obrazu a s technikami zobrazování scén ve virtuální realitě. Jako bonus se dozvědí, jaké je uplatnění žen v současném IT.

5. ročník letního kybernetického soustředění Campo Arduino (14.-18. 8.) je určen studentům středních škol včetně víceletých gymnázií a žákům 2. stupně základních škol. Tématem soustředění je „kybernetika hrou“. Účastníci si postaví jednoduché roboty založené na platformě Arduino a naučí se je programovat. Řešit budou rozmanité úlohy, jako je jízda po čáře, vyhýbání se překážkám nebo průjezd bludištěm.

11. ročník letní univerzity JuniorFEL (28. 8.-1. 9.) přivítá žáky 5.–9. tříd základních škol nebo primy až kvarty víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku. Novinkou v letošním roce je [JuniorFEL2] pro studenty netechnických středních škol ve věku 16–19 let. Během posledního srpnového týdne se všichni účastníci seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika. Zjistí, co je elektřina, jak vznikají blesky, jak si vytvořit elektrický obvod, jakým způsobem se šíří rádiové vlny, co pohání tramvaje a trolejbusy nebo jak funguje gyroskop.


Galerie


Celouniverzitní

Kamila Kolářová

04.08.17


Konference se zaměří na kritická místa kurikula v přírodovědných oborech na ZŠ


Fakulta pedagogická

19

17.10.17


Vydavatelství nabízí autorům nové služby v oblasti elektronického publikování


Univerzitní knihovna

15

09.10.17


ELSA Plzeň pořádala tradiční Právnickou snídani


Studentské organizace

58

11.10.17