V srpnu se na univerzitě rozběhnou letní školy pro děti a mládež

Kampus ZČU přivítá malé i větší zájemce o počítače, roboty a elektrotechniku. Letní školy připravily fakulty aplikovaných věd a elektrotechnická.
TyLIDi - Týden letní informatiky pro dívky (7.-11. 8.) je určen pro studentky druhých a třetích ročníků středních škol, které se již zajímají o informační technologie nebo které tuší, že IT by mohlo být dobrou alternativou jejich dalšího studia. Cílem je zvýšit informovanost středoškolaček o možnostech studia informatiky a jejich následného uplatnění v IT profesích. Letošní ročník je zaměřen na počítačovou grafiku - dívky se seznámí s postupy pro tvorbu 3D modelů a virtuálních scén, s tvorbou textur pomocí digitální fotografie a metod počítačového zpracování digitálního obrazu a s technikami zobrazování scén ve virtuální realitě. Jako bonus se dozvědí, jaké je uplatnění žen v současném IT.

5. ročník letního kybernetického soustředění Campo Arduino (14.-18. 8.) je určen studentům středních škol včetně víceletých gymnázií a žákům 2. stupně základních škol. Tématem soustředění je „kybernetika hrou“. Účastníci si postaví jednoduché roboty založené na platformě Arduino a naučí se je programovat. Řešit budou rozmanité úlohy, jako je jízda po čáře, vyhýbání se překážkám nebo průjezd bludištěm.

11. ročník letní univerzity JuniorFEL (28. 8.-1. 9.) přivítá žáky 5.–9. tříd základních škol nebo primy až kvarty víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku. Novinkou v letošním roce je [JuniorFEL2] pro studenty netechnických středních škol ve věku 16–19 let. Během posledního srpnového týdne se všichni účastníci seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika. Zjistí, co je elektřina, jak vznikají blesky, jak si vytvořit elektrický obvod, jakým způsobem se šíří rádiové vlny, co pohání tramvaje a trolejbusy nebo jak funguje gyroskop.


Galerie


Celouniverzitní

Kamila Kolářová

04.08.17


Fakulta zdravotnických studií slaví desáté narozeniny


Fakulta zdravotnických studií

43

09.07.18


Letní školy nabízí také atraktivní doprovodný program


Celouniverzitní

86

17.07.18


Fakultu strojní povede i nadále Milan Edl


Fakulta strojní

654

20.06.18