Článek studentky historických věd o československé emigraci získal ocenění v prestižní soutěži

Studentka doktorského studia filozofické fakulty Veronika Doll se v květnu 2017 zúčastnila soutěže o nejlepší publikační příspěvek pro studenty magisterských a doktorských oborů, kterou pravidelně pořádá společnost Immigration and Ethnic History Society (IEHS). Letošní ročník se tematicky zaměřil na problematiku a výzkum imigrace. Článek Veroniky Doll pojednávající o československé emigraci do USA byl zařazen mezi deset nejhodnotnějších a publikován na stránkách společnosti IEHS.


Společnost Immigration and Ethnic History Society se věnuje podpoře studia a výzkumu dějin etnicity a imigrace do USA a Kanady. Jedná se o americkou historickou společnost, jež se těmto aktivitám věnuje již přes padesát let a vydává odborné periodikum Journal of American Ethnic History.

Fakulta filozofická

Helena Horová

07.08.17


Studenti vymysleli chytré lavičky pro univerzitní kampus


Celouniverzitní

668

13.07.17


V srpnu se na univerzitě rozběhnou letní školy pro děti a mládež


Celouniverzitní

196

04.08.17


Nejchytřejší uchazeči jsou na právnické fakultě


Fakulta právnická

105

17.07.17