Univerzita otevřela školku pro děti zaměstnanců

V budově vysokoškolských kolejí v Baarově ulici připravila Západočeská univerzita v Plzni prostory pro 38 dětí. 16 míst z celkové kapacity obsadily děti zaměstnanců, zbylá místa využili ostatní zájemci.

Provozovatelem je Mateřská škola kardinála Berana Plzeň. Nová školka sídlí v ulici Baarova 36, v přízemí vysokoškolských kolejí ZČU. Vybudovalo se zde hřiště s herními prvky a pískovištěm, třídy jsou vybavené novým nábytkem, hračkami a didaktickými materiály, vzniklo rovněž nové sociální zařízení a výdejna jídel. Děti budou moci navštěvovat zájmové kroužky, jejichž náplň vyplyne z aktuálních požadavků rodičů. Mateřská škola dále plánuje spolupráci jak s univerzitními pracovišti, tak s kmenovou školkou na Košutce a lesní školkou Větvička.

K dispozici jsou dvě třídy o kapacitě 18 a 20 dětí. První z nich bude na základě projeveného zájmu rodičů poskytovat vzdělávání založené na křesťanských hodnotách, druhá bude zaměřena humanitně,“ uvádí prorektor ZČU pro vnější vztahy Vladimír Duchek. Vzdělávací program budou garantovat a podporovat vyučující z Fakulty pedagogické ZČU, kteří připravují pro budoucí povolání studenty v programu Učitelství pro MŠ. Tito studenti se zároveň do provozu školky zapojí v rámci praxe jako asistenti pedagoga ve třídách.

Školka bude v provozu 11 měsíců v roce, tedy částečně i během letních prázdnin, otevřeno bude od 7 do 17 hodin. Rodiče zaplatí paušál za stravu podobně jako v jiných školkách a také školné – to je v MŠ kardinála Berana Plzeň stanoveno na 1100 Kč měsíčně a týká se všech dětí včetně předškoláků.

Galerie


Hosty přivítala ředitelka MŠ kardinála Berana Petra Topolčany (uprostřed).

Nové školce požehnal plzeňský biskup Tomáš Holub.

Slavnostního otevření školky se zúčastnili také kvestor ZČU Petr Beneš (zcela vlevo) a prorektor Tomáš Kaiser (zcela vpravo).

Školka bude vzdělávat 38 dětí.

Školka se nachází v přízemních prostorách vysokoškolských kolejí Baarova 36.

Univerzita prostory pro školku nejen zrekonstruovala, ale pořídila do nich i zcela nové vybavení.

Celouniverzitní

Kamila Kolářová

01.09.17


Létofest - dva dny hudby na konci prázdnin


Celouniverzitní

67

18.06.18


Letní škola virtuální reality naučí, jak si udělat vlastní hru


Fakulta strojní

52

11.06.18


Sutnarka zve na výstavu klauzur


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

20

20.06.18