Výstava v knihovně představí 25 činnosti Člověka v tísni

Už čtvrt století pomáhá společnost Člověk v tísni v desítkách zahraničních zemí i v Česku. Více o historii i současnosti této organizace a jejích projektech se zájemci dozvědí v hale knihovny na Borech, kde bude expozice k vidění od pondělí 25. září do pátku 27. října.

Součástí oslav bude 2. října také akce v kulturním centru Moving Station Plzeň, které se nachází v bývalé nádražní budově Plzeň - Jižní předměstí. Zájemci budou moci zhlédnout projekci dokumentárního filmu Epicentrum nebo debatovat s ředitelem společnosti Šimonem Pánkem. Chybět nebude představení regionální pobočky organizace. Vstupné je zdarma. Začátek programu je v 15 hodin.

Před 25 lety se zformovala skupina válečných novinářů a dobrovolníků, kteří se rozhodli pomáhat v místech krizí. Ze skupinky nadšenců vyrostla organizace s osmnácti sty zaměstnanci pracujících ve 32 zemích s rozpočtem 1,7 miliard korun. Dnes se společnost zaměřuje více na práci v Česku, kde stovky tisíc lidí upadly do těžkého zadlužení. Za dobu existence působila organizace v 54 zemích a pomohla více než 18 milionům lidí.

Člověk v tísni stále pracuje ve válečných konfliktech či místech dlouhodobých krizí. Zcela výjimečné postavení má dnes například na Ukrajině, kde pomáhá na obou stranách konfliktu nebo v Sýrii, kde mu britská vláda svěřila vedení konsorcia humanitárních organizací a projekt v objemu 30 milionů liber. 

V Česku organizace působí na více než polovině základních a středních škol v oblastech, kde chybí podpora státu. Učitelům zdarma poskytuje materiály k výuce moderních československých dějin a složitých aktuálních témat. Provozuje předškolní a nízkoprahové kluby, které dětem pomáhají kompenzovat sociální handicap a celkově tak podporuje přes dva tisíce dětí v nejchudších regionech Česka. Pracovníci společnosti se také často potkávají s těžko řešitelným problémem předlužení, který strhává do chudoby část lidí ze střední třídy. Vedle dluhového poradenství se proto snaží o systémové změny v oblasti prevence zadlužování a vymáhací praxe advokátů.

Galerie


Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

15.09.17


Sportovně zaměření studenti se mohou hlásit do sportovní reprezentace Western Stars


Celouniverzitní

165

02.07.18


Na ZČU promovalo téměř dva tisíce absolventů


Celouniverzitní

14

19.07.18


Velvyslankyně Mexika navštívila Západočeskou univerzitu


Celouniverzitní

30

19.07.18