ELSA Plzeň uspořádala seznamovací kurz pro prváky

Studentská organizace ELSA Plzeň fungující při fakultě právnické pozvala v polovině září budoucí studenty na čtyřdenní akci v kempu Keramika na Hracholuskách.
Smyslem akce bylo ulehčit prvákům vstup do nové etapy života a také jim usnadnit seznámení s budoucími spolužáky. V rámci programu organizátoři přichystali například vyjednávací hru negotiation competition, během níž dva týmy proti sobě diskutovali o lepších podmínkách v zadané úloze. Účastníci měli možnost během akce poprvé pracovat s trestním či novým občanským zákoníkem.

Organizační tým pod vedením Veroniky Novákové se ve dnech 14. až 17. září  postaral o bezproblémový chod akce. Pouze počasí moc účastníkům nepřálo a většina programu se odehrála v budově kempu. Starší studenti předávali prvákům užitečné informace o studiu a odpovídali na jejich dotazy.

Galerie


Studentské organizace

Huy Ho Ba

19.09.17


Ruské centrum vysílá studenty na Světový festival mládeže a studentstva


Ústav jazykové přípravy

24

13.10.17


Univerzita zve na seminář k tématu zajišťování kvality


Celouniverzitní

182

20.10.17


George Deriso přichystal workshop pro studenty i zástupce fakult a výzkumných center


Celouniverzitní

13

23.10.17