Univerzita třetího věku slaví 25. narozeniny

Univerzita třetího věku působí v Plzni již od roku 1992. Na památku výročí vysadila ve čtvrtek 21. září strom - jinan dvoulaločný v univerzitním kampusu a do konce roku chystá ještě další oslavy, taneční večer pro seniory pod názvem Čaj o šesté či tištěnou publikaci.

Areál univerzitního kampusu obohatil jinan dvoulaločný, který bude dalším generacím připomínat oslavy 25. narozenin Univerzity třetího věku. V prostoru mezi menzou a knihovnou jej zasadil garant Univerzity třetího věku ZČU Josef Průša za pomoci rektora Miroslava Holečka a plzeňského biskupa Tomáše Holuba.
Obecně vnímáme, že učení patří spíše k mládí. Z tohoto pohledu každý, kdo se rád učí, zůstává mladým, a to bez ohledu na kalendářní věk. Univerzita ovšem neznamená jen nové informace, poznatky či dovednosti, ale také nově navázaná přátelství. Čas strávený společně s lidmi, kteří mají stejné zájmy, významně přispívá ke spokojenosti a kvalitě života, především v pozdějších letech. V tom vidím smysl a nesporný přínos Univerzity třetího věku,“ říká rektor Miroslav Holeček.
Univerzita třetího věku, působící při Západočeské univerzitě v Plzni, se může pochlubit nejen dlouhou historií – první posluchači zasedli do lavic v roce 1992 – ale i širokým záběrem nabízených oborů, od technických přes přírodovědné, humanitní, jazykové i umělecké. Za dobu své existence rozšířila své působení do 12 míst v kraji: pobočky má dnes kromě Plzně také v Aši, Chebu, Sokolově, Tachově, Klatovech, Mariánských Lázních, Karlových Varech, Plasích, Stříbře, Zbirohu a Spáleném Poříčí; od letošního akademického roku přibude 13. pobočka v Rokycanech. Každoročně projde jejími kurzy zhruba 1800 posluchačů, kteří si po splnění předepsaného objemu studia převezmou na slavnostní promoci osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku.
Studijní nabídka je vždy jedinečná – každý rok se uchazeči mohou zapisovat do nových či inovovaných kurzů. „U jednoho až dvou kurzů pravidelně zájem převyšuje naše kapacitní možnosti, ale místo se najde pro každého,“ říká vedoucí Univerzity třetího věku Magdalena Edlová a dodává: „V poslední době se lidé hodně vracejí ke svým kořenům – populární je genealogie, krajinná estetika či regionální historie. Tradiční formu vysokoškolských přednášek doplňují nejrůznější exkurze, soustředění či populární letní škola.“ Kurzy mohou navštěvovat lidé, kteří dosáhli věku potřebného pro přiznání starobního důchodu, případně osoby v plném invalidním důchodu.  Aktuálně nejstarší  posluchačka je narozená v roce 1925.  

Galerie


Promoce Univerzity třetího věku.

Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

21.09.17


Studenti Sutnarky ohromili se svým návrhem obuvi italský Milán


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

206

26.06.18


V místě zaniklé římské kolonie objevili badatelé z katedry archeologie část veřejných lázní


Fakulta filozofická

118

20.06.18


Na ZČU promovalo téměř dva tisíce absolventů


Celouniverzitní

14

19.07.18