Akademický rok zahájí i koncert duchovní barokní hudby

V Korandově sboru v Plzni zazní cyklus mariánských nešpor německého skladatele P. Isfrida Kaysera, OPraem. Ve středu 4. října od 19 hodin jej provede orchestr katedry hudební kultury fakulty pedagogické Consortium musicum a klatovské Kolegium pro duchovní hudbu pod vedením Víta Aschenbrennera.

Nešpory vytištěné v augsburské tiskárně Lotter v roce 1754 si zřejmě ještě v tomtéž roce pořídili jezuité v Jindřichově Hradci. Tento původní tisk pak objevil a do soudobé notace spartoval Vít Aschenbrenner. Obnovená premiéra cyklu vznikla pro letošní ročník  25. haydnových hudebních slavností. Nyní toto koncertní zpracování, jež vychází z dobové liturgické praxe realizace bohoslužby nešpor ,symbolicky zahájí i nový akademický rok 2017/2018 na ZČU. O jednohlasý chorální zpěv provedení doplní Schola Cantorum Pilsensis pod uměleckým vedením Pavla Šmolíka.

Hudební spolek Consortium musicum se zformoval z členů orchestru katedry hudební kultury při pedagogické fakultě. Komorní orchestr složený z řad studentů nejen pedagogické fakulty, ale i celé Západočeské univerzity fungoval na katedře pod vedením Víta Aschenbrennera od roku 2003. V průběhu jeho existence se obsazení ansámblu měnilo, až se ustálilo do současné podoby, protože však už nejde o uskupení studentů, byl v roce 2014 založen spolek Consortium musicum.

Jádrem tohoto hudebního uskupení je malý smyčcový orchestr čítající tři hráče v primu a tři hráče v sekundu, jednu až dvě violy, violoncello a continuo. Dle provozovaných skladeb se pak obsazení rozšiřuje o basu či dechové nástroje.Orchestr se zaměřuje zejména na interpretaci děl 18. století, avšak do jeho repertoáru patří i díla období romantismu či tvorba soudobá.

Galerie


Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

21.09.17


Ministr školství Stanislav Štech navštívil pedagogickou fakultu


Fakulta pedagogická

137

13.12.17


Při hledání zaměstnání i brigády pomůže Veletrh práce a vzdělávání Klíč k příležitostem


Celouniverzitní

3

17.01.18


Katedra geomatiky spolupořádá workshop Velká a otevřená data a otevřený software pro praxi


Celouniverzitní

10

15.01.18