Akademický rok zahájí i koncert duchovní barokní hudby

V Korandově sboru v Plzni zazní cyklus mariánských nešpor německého skladatele P. Isfrida Kaysera, OPraem. Ve středu 4. října od 19 hodin jej provede orchestr katedry hudební kultury fakulty pedagogické Consortium musicum a klatovské Kolegium pro duchovní hudbu pod vedením Víta Aschenbrennera.

Nešpory vytištěné v augsburské tiskárně Lotter v roce 1754 si zřejmě ještě v tomtéž roce pořídili jezuité v Jindřichově Hradci. Tento původní tisk pak objevil a do soudobé notace spartoval Vít Aschenbrenner. Obnovená premiéra cyklu vznikla pro letošní ročník  25. haydnových hudebních slavností. Nyní toto koncertní zpracování, jež vychází z dobové liturgické praxe realizace bohoslužby nešpor ,symbolicky zahájí i nový akademický rok 2017/2018 na ZČU. O jednohlasý chorální zpěv provedení doplní Schola Cantorum Pilsensis pod uměleckým vedením Pavla Šmolíka.

Hudební spolek Consortium musicum se zformoval z členů orchestru katedry hudební kultury při pedagogické fakultě. Komorní orchestr složený z řad studentů nejen pedagogické fakulty, ale i celé Západočeské univerzity fungoval na katedře pod vedením Víta Aschenbrennera od roku 2003. V průběhu jeho existence se obsazení ansámblu měnilo, až se ustálilo do současné podoby, protože však už nejde o uskupení studentů, byl v roce 2014 založen spolek Consortium musicum.

Jádrem tohoto hudebního uskupení je malý smyčcový orchestr čítající tři hráče v primu a tři hráče v sekundu, jednu až dvě violy, violoncello a continuo. Dle provozovaných skladeb se pak obsazení rozšiřuje o basu či dechové nástroje.Orchestr se zaměřuje zejména na interpretaci děl 18. století, avšak do jeho repertoáru patří i díla období romantismu či tvorba soudobá.

Galerie


Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

21.09.17


Sutnarka zve na výstavu klauzur


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

3

20.06.18


Sportovci ZČU vybojovali na Českých akademických hrách 5.místo


Celouniverzitní

147

27.06.18


Tým studentů ZČU představil pátou generaci vozu Formula Student


Celouniverzitní

517

27.06.18