Podzim je na ZČU ve znamení voleb

Letošní podzim prožíváme v naší společnosti ve znamení blížících se voleb. Volby jsou ale aktuálním tématem i na Západočeské univerzitě v Plzni - volí se děkani i akademické senáty.
Volební maraton zahájila v srpnu fakulta filozofická, která si za nového děkana zvolila Davida Šance. Ten po osmi letech vystřídá v děkanském křesle dosavadního šéfa fakulty Pavla Vařeku. V září navázala umělecká Sutnarka, kde obhájil mandát na další čtyři roky Josef Mištera.

Kandidáti pro podzimní volby děkana se už navrhují na fakultě elektrotechnické, která stejně jako fakulta ekonomická bude vybírat z nových jmen - dosavadní děkani Jiří Hammerbauer i Miroslav Plevný už mají za sebou dvě funkční období. Letos navíc nově navrhují kandidáty na děkany pouze členové fakultních senátů. Ti se ale na některých fakultách budou také obnovovat, například na fakultě elektrotechnické. Obměnou projde i "velký" akademický senát, který rovněž čekají po dvou letech volby. Do 10. října lze podávat návrhy na kandidáty na senátory prostřednictvím zástupců ve volební komisi. Samotné volby do Akademického senátu ZČU proběhnou ve dnech 6. - 10. listopadu 2017.  

Celouniverzitní

Kamila Kolářová

22.09.17


Fakulta pedagogická otevře své dveře zájemcům o studium


Fakulta pedagogická

156

15.01.18


Začtěte se do nového čísla časopisu ZČU&absolventi


Celouniverzitní

212

10.01.18


NTC zve na přednášku Martina Paidara


Nové technologie - Výzkumné centrum

39

15.01.18