Obraz z diplomové práce na přání primátora obohatil městskou artotéku

Katedra výtvarné kultury fakulty pedagogické věnovala Artotéce města Plzně obraz, který Luiza Sharipova vytvořila jakou součást své absolventské práce. Velkoformátovou kresbu panoramatu Plzně, jež se iluzivně propojuje se vzpomínkami autorky na rodný Uzbekistán, si vybral sám primátor Martin Zrzavecký.

Předání za přítomnosti autorky i zástupců fakulty a katedry proběhlo v úterý 26. září na děkanátu fakulty pedagogické.

Luiza Sharipova se v teoretické části své diplomové práce zabývala formami iluze, postupy při tvorbě plakátů a také problémem uplatnění iluze pro rozvoj žákovského kreativního myšlení. Praktickou část tvoří soubor šesti plakátů o rozměru 100 x 140 cm, jež vyjadřují krajinu Plzně, která se iluzivně propojuje se vzpomínkami na Uzbekistán. Diplomku pod vedením Stanislava Poláčka Sharipova obhájila v roce 2011.

Cílem Artotéky města Plzně, která nyní obsahuje na 180 děl, je podpora současného lokálního výtvarného umění v Plzni. Zahrnuje např. díla Jiřího Patery, Miroslava Tázlera, Bronislava Losenického Marie Lacigové, Jiřího Rataje či Benedikta Tolara.

Fakulta pedagogická

Hana PRAŽÁKOVÁ

28.09.17


Česká nanodružice VZLUSAT-1 oslavila 100 dní ve vesmíru


Fakulta elektrotechnická

125

10.10.17


Cestu do budovy filozofické fakulty zpříjemní iluzivní malba


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

35

09.10.17


Na Pivo s rektorem dorazila tisícovka studentů


Celouniverzitní

423

11.10.17