Studenty čeká konference Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků

Akce, kterou pořádá katedra ruského a francouzského jazyka fakulty pedagogické, proběhne v pátek 20. října. Kromě zástupců ZČU své příspěvky přednesou i odborníci z dalších pedagogických fakult z České republiky.

Studentská vědecká konference Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků II nabídne příspěvky týkající se bakalářského, magisterského a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků či interdisciplinární přesahy a téma interkulturní komunikační kompetence v učebnicích. Dalšími oblastmi, jimž se konference bude věnovat, je didaktizace jevů small-culture ve výuce cizích jazyků a otázky obrazu světa a utváření imaginací.

Akce se koná od 9 do 16:30 hodin v zasedací místnosti VC-308 ve Veleslavínově ulici 42. Její konání je podpořeno z projektu ZČU.

Fakulta pedagogická

Hana PRAŽÁKOVÁ

11.10.17


Akademici a studenti katedry archeologie dokumentovali v Oši archeologické nálezy


Fakulta filozofická

70

20.06.18


Západočeskou univerzitu navštívil velvyslanec Japonska


Fakulta filozofická

102

27.06.18


Studenti výpočetní techniky uspořádali vědeckou konferenci


Fakulta pedagogická

79

26.06.18