Technologická agentura ČR ocenila projekt fakulty strojní

V rámci Dne Technologické agentury ČR byly ve čtyřech kategoriích oceněny projekty aplikovaného výzkumu. V kategorii Ekonomický přínos uspěla fakulta strojní. 

Ve čtvrtek 21. září se uskutečnil Den technologické agentury ČR (TA ČR). Kromě mezinárodní konference Open Science bylo jeho součástí také udílení Cen TA ČR v nové budově Národního muzea.

V silné konkurenci všech projektů ukončených v minulém roce získala Fakulta strojní Západočeské univerzity spolu s hlavním řešitelem, firmou FINAL Tools a.s. (dřívější HAM – FINAL, s.r.o.) ocenění za projekt „Výzkum a vývoj vysoce přesných produktivních řezných nástrojů nové generace s využitím inovativních technologií a progresivních materiálů“. Projekt si kladl za cíl vyvinout, vyrobit a vyzkoušet nové nástroje z moderních výkonných řezných materiálů pro obrábění velmi přesných děr. Prostřednictvím uplatnění nových konstrukcí, geometrií, technologií a výroby řezných nástrojů, spolu s výkonnými řeznými materiály na nástrojích bylo dosaženo vyšší produktivity, snížení nákladů a zvýšení spolehlivosti.

V rámci slavnostního večera byly oceněny nejlepší projekty výzkumu, vývoje a inovací, které Technologická agentura ČR podpořila. Uvedený společný projekt zvítězil v kategorii Ekonomický přínos, a to vzhledem k dosaženým technicko-ekonomickým výsledkům (poměr výkon/cena) nových nástrojů, které jsou nejméně o 50 % lepší oproti současnému stavu. Nástroje jsou osazeny výkonnými řeznými materiály, především cermety, ale i slinutými karbidy CBN a PKD. Při řešení se  uplatnila vlastní, průmyslově chráněná konstrukce vystružovacího nástroje. Pro toto provedení nástroje byla navržena a ověřena vhodná geometrie, technologický postup výroby a kontroly.

Cenu převzali zástupci společnosti FINAL Tools a fakulty strojní.

Galerie


Fakulta strojní

Šárka Stará

06. 10. 2017


Splupráce s Vladimirskou státní univerzitou je stále intenzivnější

Spolupráce Studenti

Fakulta pedagogická

04. 01. 2019

Západočeská univerzita zve na dny otevřených dveří

Studium Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

03. 01. 2019

Ozvěny oslav 70. výročí založení Pedagogické fakulty v Plzni

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta pedagogická

02. 01. 2019