Vydavatelství nabízí autorům nové služby v oblasti elektronického publikování

Vydavatelství Západočeské univerzity nově nabízí autorům a redaktorům ze ZČU možnost přidělit elektronickým publikacím číslo DOI. Kromě toho vydavatelství také získalo přístup k on-line nástroji na kontrolu plagiátorství Similarity Check.

Obě dvě novinky využijí zejména editoři sborníků a redaktoři časopisů, kteří publikují elektronicky.

Číslo DOI (Digital Object Identifier) je unikátní neměnný identifikátor digitálního objektu, který je publikován on-line. V podstatě je pro elektronický dokument tím, čím číslo ISBN pro tištěnou knihu. Používá se ve většině větších západních nakladatelství.

Nejčastěji se přiděluje článkům a monografiím, ale lze ho přidělit např. i kapitolám v knize nebo preprintu. Jeho největší výhodou je jednoznačná identifikace dokumentů v on-line prostředí. Číslo odkazuje přímo na dokument, a to i v případě, že se změní URL. Aktuálně je číslo DOI už přidělováno např. skriptům, která vycházejí elektronicky a jsou k zakoupení na portálu Flexibooks.

Spolu s přidělováním DOI vydavatelství nově nabízí také možnost využít on-line nástroj na kontrolu plagiátorství, tzv. Similarity Check. Redaktoři časopisů nebo editoři sborníků tak snadno zkontrolují, zda zaslaný příspěvek není plagiátem.

Similarity Check mohou využívat všichni autoři i vydavatelé ze ZČU, avšak pouze pro odborné texty v anglickém jazyce, jež budou v případě přijetí k publikování uveřejněny s číslem DOI a tedy registrovány v databázi CrossRef.

Více informací zájemci naleznou na webu vydavatelství či jej mohou přímo kontaktovat (vydavatel@uk.zcu.cz).

Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

09.10.17


Studenti na konferenci řešili otázky hudební výchovy předškoláků a dětí mladšího školního věku


Fakulta pedagogická

51

10.10.17


Škoda Auto zve studenty ZČU na dny otevřených dveří


Celouniverzitní

22

11.10.17


Jana Sováková z FPE se setkala s oceňovanou ruskou spisovatelkou


Fakulta pedagogická

36

16.10.17