Na strojírenském veletrhu v Brně nechybí Západočeská univerzita

Na brněnském strojírenském veletrhu se Fakulta strojní Západočeské univerzity prezentuje s 3D tiskem z kovu i z kompozitních materiálů a také rozšířenou realitou. 

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně patří mezi nejvýznamnější průmyslové evropské veletrhy. Letošního 59. ročníku, který se koná od 9. do 13. října, se účastní přes 1600 vystavovatelů z 32 zemí. Pro univerzitu je účast na veletrhu příležitostí získat nové studenty i zakázky firem. Fakulta strojní ZČU se návštěvníkům veletrhu představuje projekty svého Regionálního technologického institutu.  

3D TISK Z KOVU

3D tiskárna pracuje na principu technologie DMLS - tištěný tvar je stavěn po tenkých vrstvách, které jsou postupně spékány laserem. Díky tomu je možné vytvořit součásti s libovolnými vnějšími a především vnitřními tvary, které není možné vyrobit konvenčním způsobem. Pro výrobu kovových dílů laboratoř v současnosti používá nástrojovou a nerezová ocel.

 AUGMENTED REALITY/ROZŠÍŘENÁ REALITA

Využít virtuální realitu v průmyslu lze pomocí prvků tzv. rozšířené reality, tedy kombinací virtuálních 3D modelů umístěných do reálného prostředí. Tento druh technologie v současné době nalézá využití zejména při tvorbě virtuálních pracovních návodek, které jsou univerzální a překonávají jazykové bariéry při zaměstnávání agenturních pracovníků.

 3D TISK Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ

Jedná se o 3D tisk funkčních a velmi odolných dílů. Pro tisk se využívá nylon nebo nylon plněný krátkými uhlíkovými vlákny, do kterého je možné vkládat výztuž ve formě dlouhých karbonových, kevlarových nebo skelných vláken.

Galerie


Fakulta strojní

Šárka Stará

12. 10. 2017


Katedra hudební výchovy a kultury nově nabídne doktorské studium

Studenti Studium Univerzita

Fakulta pedagogická

04. 07. 2019

Na Západočeské univerzitě odstartovaly dvě největší a nejstarší letní školy

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

08. 07. 2019

NTC řeší využití nástroje počítačového modelování v prevenci a léčbě ramene

Seminář Univerzita Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

26. 06. 2019