RICE a FEL navazovaly kontakty v Malajsii

Zástupci fakulty elektrotechnické se zúčastnili mise českých výrobců a dodavatelů zelených technologií do Malajsie, kterou ve dnech 9. - 13. října pořádalo velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur. 

Kromě aktivit spojených s účastní na nejvýznamnějším regionálním veletrhu IGEM 2017 také jednali s předními malajsijskými akademickými a výzkumnými institucemi o spolupráci v oblasti školství, vědy a výzkumu.

Během pětidenní mise Radek Polanský a Petr Kašpar z katedry technologií a měření Fakulty elektrotechnické ZČU navštívili univerzitu Universiti Teknologi MARA, která je se svými 165 tisíci studenty největší malajsijskou univerzitou. Zde prezentovali studijní a výzkumné možnosti Západočeské univerzity v Plzni. Obě strany se shodly na velkém potenciálu v oblasti výměny studentů a vědeckovýzkumných aktivit. Na University Putra Malaysia zástupci ze ZČU zase diskutovali o spolupráci související s vývojem senzorů pro Smart farming a s technologiemi Internet of Things. Ředitel Institute of Microengineering and Nanoelectronics na ​Universiti Kebangsaan Malaysia Prof. Dato' Dr. Burhanuddin Yeop Majlis při dalším uskutečněném setkání nastínil konkrétní spolupráci mezi oběma institucemi směřující k prestižní vědecké platformě IEEE, jíž jsou zástupci obou univerzit členy.

Velkou pozornost při jednání s malajsijskými partnery vzbudilo i chytré hasičské vybavení, a to nejen jako příklad úspěšného aplikovaného výzkumu, ale také jako ukázka spolupráce univerzity s průmyslovým sektorem. SmartPRO chytrý hasičský oblek a SensPro chytrou rukavici zástupci ZČU společně s firmou Applycon představili také na významném veletrhu IGEM 2017. Vybavení si na stánku prohlédl také ministr energetiky, zelených technologií a vodního hospodářství Malajsie či zástupkyně místních policejních složek.

Tématem jednání s členy vládní agentury na podporu komercializace R&D aktivit v oblasti nanotechnologií NanoMalaysia byly konkrétní možnosti realizace společných projektů a transfer technologií. Agentura, jež sdružuje významné malajsijské univerzity, výzkumné laboratoře a inovační centra, projevila zájem o spolupráci v oblasti vývoje senzorových prvků využívajících nanomateriály či smart textilie.

Cílem mise, která byla financována z fondu na podporu ekonomických projektů diplomacie, bylo seznámit účastníky s malajsijským trhem, pomoci se sondáží obchodních příležitostí na místním trhu a v maximální možné míře navázat nové obchodní kontakty. Aktivity českých firem podpořil a zaštítil náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa a náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Hana PRAŽÁKOVÁ

25.10.17


Unikátní festival vzdělávání a práce se blíží


Celouniverzitní

0

23.10.18


Vědci z centra NTIS pomáhají lékařům bojovat s Crohnovou chorobou u dětí


Fakulta aplikovaných věd

108

18.10.18


Codeweek představí programování


Fakulta aplikovaných věd

36

15.10.18