Fakulta elektrotechnická pořádala na zámku v Nečtinech doktorandskou konferenci

Areál univerzitního školicího střediska na zámku v Nečtinech se na dva dny stal místem setkání doktorandů elektrotechnických fakult z České republiky.

Cílem konference Elektrotechnika a informatika 2017, jež proběhla 26. a 27. října, je představit a zhodnotit současný stav vědecko-výzkumné činnosti v doktorských studijních programech. „Tradiční akce umožňuje studentům vzájemně porovnat jak řešené problémy, tak i způsob prezentace,“ říká Jiří Hammerbauer, děkan fakulty elektrotechnické, pod jehož záštitou se konference koná již poosmnácté. „Prezentované výsledky hodnotí členové odborných komisí. Ty jsou složené z akademických pracovníků, kteří jsou také v roli školitelů. Nejlepší příspěvky pak získají ocenění,“ přibližuje Hammerbauer.

Hlavní cenou je roční členství v mezinárodní profesní organizaci Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), které získá jeden z doktorandů od československé sekce IEEE YP (Young Professionals). Další ceny udělí děkan FEL ve formě stipendií.

Pro některé účastníky je toto setkání první možností prezentovat a diskutovat svoji práci ve vědeckém prostředí. Přednesené příspěvky jsou letos zveřejněny nejen ve sborníku, ale také budou volně přístupné prostřednictvím Open Access a indexovány v Google/Google Scholar. S výsledky bádání se tedy bude moci seznámit široká veřejnost.

Prezentovaná témata se týkala oborů elektroenergetika, elektronika a elektrotechnika.

Galerie


Úvod v sekci

Prezentace příspěvku

Zahájení konference

Zahájení konference

Zahájení konference

Zahájení konference

Fakulta elektrotechnická

Jaroslav Fiřt

27.10.17


Fakulta pedagogická pořádá semináře o inkluzivním vzdělávání


Fakulta pedagogická

47

19.10.18


Rektor volgogradské univerzity navštívil ZČU


Celouniverzitní

162

17.10.18


Úspěšní absolventi ZČU v německých firmách - 2. díl


Fakulta strojní

201

15.10.18