Fakulta elektrotechnická pořádala na zámku v Nečtinech doktorandskou konferenci

Areál univerzitního školicího střediska na zámku v Nečtinech se na dva dny stal místem setkání doktorandů elektrotechnických fakult z České republiky.

Cílem konference Elektrotechnika a informatika 2017, jež proběhla 26. a 27. října, je představit a zhodnotit současný stav vědecko-výzkumné činnosti v doktorských studijních programech. „Tradiční akce umožňuje studentům vzájemně porovnat jak řešené problémy, tak i způsob prezentace,“ říká Jiří Hammerbauer, děkan fakulty elektrotechnické, pod jehož záštitou se konference koná již poosmnácté. „Prezentované výsledky hodnotí členové odborných komisí. Ty jsou složené z akademických pracovníků, kteří jsou také v roli školitelů. Nejlepší příspěvky pak získají ocenění,“ přibližuje Hammerbauer.

Hlavní cenou je roční členství v mezinárodní profesní organizaci Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), které získá jeden z doktorandů od československé sekce IEEE YP (Young Professionals). Další ceny udělí děkan FEL ve formě stipendií.

Pro některé účastníky je toto setkání první možností prezentovat a diskutovat svoji práci ve vědeckém prostředí. Přednesené příspěvky jsou letos zveřejněny nejen ve sborníku, ale také budou volně přístupné prostřednictvím Open Access a indexovány v Google/Google Scholar. S výsledky bádání se tedy bude moci seznámit široká veřejnost.

Prezentovaná témata se týkala oborů elektroenergetika, elektronika a elektrotechnika.

Galerie


Úvod v sekci

Prezentace příspěvku

Zahájení konference

Zahájení konference

Zahájení konference

Zahájení konference

Fakulta elektrotechnická

Jaroslav Fiřt

27.10.17


Sté výročí vzniku Československé republiky bude Plzeň slavit celý rok


Celouniverzitní

46

05.03.18


Konference Smart City Plzeň opět obsadí Fakultu elektrotechnickou


Fakulta elektrotechnická

316

06.03.18


Vejce před budovou Nového divadla se proměnilo v bonbon. Na FDU vědí proč


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

90

06.03.18