Na NTC se v rámci česko-bavorského projektu řešilo testování a výroba plastových kompozitů

Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) hostilo 24. října jednání mezinárodního projektu Termoplastické kompozitní struktury (TheCoS). Během setkání byly s delegáty z partnerské OTH Regensburg diskutovány dosažené výsledky a plán dalšího výzkumu v oblastech výroby a testování plastových kompozitů a jejich spojování za pomoci laserového svařování s infračervenou kontrolou procesu.

Projekt významně přispívá k přeshraničnímu propojení výzkumných pracovišť NTC ZČU a OTH Regensburg, během nějž se posiluje výzkum vzájemným doplněním kompetencí. Dosažené výsledky projektu budou podkladem pro vývoj nových konstrukčních prvků pro vesmírné, letecké či automobilové dopravní prostředky. 

V oblasti materiálového výzkumu probíhá vývoj nových zařízení na impregnaci skelných vláken termoplastem a následné navíjení impregnovaného vlákna pro vytvoření kompozitu. Probíhají také měření tepelných a mechanických vlastností v závislosti na teplotě různých materiálů vhodných pro vytvoření kompozitu. 

Výzkum se zaměřuje i na laserové svařování plastových kompozitů, kde je hlavní výzkumná činnost zaměřená na kontrolu a řízení procesu pomocí pyrometru a termovizní kamery. Pro tyto účely jsou zkoumány také optické vlastnosti různých materiálů v širokém rozsahu spektra a je vyvíjen software pro termovizní kontrolu svařování.

Galerie


Nové technologie - Výzkumné centrum

J. Martan

31.10.17


Katedra tělesné výchovy a sportu otevírá cvičení pro zaměstnance univerzity


Celouniverzitní

21

12.12.17


Studenti i zaměstnanci mají jedinečnou možnost přispět k vylepšení kampusu ZČU na Borech


Celouniverzitní

320

04.12.17


Na vítězné mapě intenzity dopravy se podíleli odborníci z fakulty aplikovaných věd


Fakulta aplikovaných věd

25

30.11.17