Na NTC se v rámci česko-bavorského projektu řešilo testování a výroba plastových kompozitů

Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) hostilo 24. října jednání mezinárodního projektu Termoplastické kompozitní struktury (TheCoS). Během setkání byly s delegáty z partnerské OTH Regensburg diskutovány dosažené výsledky a plán dalšího výzkumu v oblastech výroby a testování plastových kompozitů a jejich spojování za pomoci laserového svařování s infračervenou kontrolou procesu.

Projekt významně přispívá k přeshraničnímu propojení výzkumných pracovišť NTC ZČU a OTH Regensburg, během nějž se posiluje výzkum vzájemným doplněním kompetencí. Dosažené výsledky projektu budou podkladem pro vývoj nových konstrukčních prvků pro vesmírné, letecké či automobilové dopravní prostředky. 

V oblasti materiálového výzkumu probíhá vývoj nových zařízení na impregnaci skelných vláken termoplastem a následné navíjení impregnovaného vlákna pro vytvoření kompozitu. Probíhají také měření tepelných a mechanických vlastností v závislosti na teplotě různých materiálů vhodných pro vytvoření kompozitu. 

Výzkum se zaměřuje i na laserové svařování plastových kompozitů, kde je hlavní výzkumná činnost zaměřená na kontrolu a řízení procesu pomocí pyrometru a termovizní kamery. Pro tyto účely jsou zkoumány také optické vlastnosti různých materiálů v širokém rozsahu spektra a je vyvíjen software pro termovizní kontrolu svařování.

Galerie


Nové technologie - Výzkumné centrum

J. Martan

31.10.17


Studenti výpočetní techniky uspořádali vědeckou konferenci


Fakulta pedagogická

79

26.06.18


Sportovně zaměření studenti se mohou hlásit do sportovní reprezentace Western Stars


Celouniverzitní

165

02.07.18


Chytré ochranné pomůcky z RICE zvýší bezpečnost práce


Fakulta elektrotechnická

250

25.06.18