ELSA Plzeň poskytla studentům bližší pohled na profesi exekutora

V úterý 31. října uspořádala ELSA Plzeň další díl diskuzního seriálu o právnických profesích Titul, kam s ním?, tentokrát se jednalo o profesi exekutora.
Pozvání přijala soudní exekutorka pro Plzeň-město Jitka Wolfová, která si pro zajímavost přizvala i svého kolegu z oboru. Beseda proběhla v Kulturce ZČU v Sedláčkově ulici v centru Plzně.

Stejně jako během předešlé besedy měli studenti všech ročníků Fakulty právnické ZČU možnost tzv. nahlédnout pod pokličku dané právnické profese. Každý se mohl dozvědět o současném vnímání exekutorů v České republice z pohledu státu, médií a veřejnosti, dále o postavení soudních exekutorů u nás ve srovnání s jinými evropskými zeměmi, o účinnosti samotného vykonávaní exekucí, o kuriózních případech přímo z terénu nebo zajímavých exekučně zabavených věcí.

V případě, že jste se nemohli zúčastnit této akce, pak je naplánován další díl ze série Titul, kam s ním? Tentokrát se bude jednat o profesi soudce. Pokud máte zájem zúčastnit se minimálně stejně tak zajímavé besedy, pak dorazte 9. listopadu v 17 hodin opět do Kulturky ZČU.

Studentské organizace

Adam Doležal

06. 11. 17


Miroslav Holeček byl opět zvolen kandidátem na rektora ZČU

Tisková zpráva Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

28. 11. 2018

Studenti Fakulty pedagogické připravili sportovní program pro děti ze základní školy

Spolupráce Sport Studenti

Fakulta pedagogická

06. 12. 2018

Kandidátem na děkana Fakulty zdravotnických studií byl zvolen Lukáš Štich

Tisková zpráva Univerzita

Fakulta zdravotnických studií

03. 12. 2018