ELSA Plzeň poskytla studentům bližší pohled na profesi exekutora

V úterý 31. října uspořádala ELSA Plzeň další díl diskuzního seriálu o právnických profesích Titul, kam s ním?, tentokrát se jednalo o profesi exekutora.
Pozvání přijala soudní exekutorka pro Plzeň-město Jitka Wolfová, která si pro zajímavost přizvala i svého kolegu z oboru. Beseda proběhla v Kulturce ZČU v Sedláčkově ulici v centru Plzně.

Stejně jako během předešlé besedy měli studenti všech ročníků Fakulty právnické ZČU možnost tzv. nahlédnout pod pokličku dané právnické profese. Každý se mohl dozvědět o současném vnímání exekutorů v České republice z pohledu státu, médií a veřejnosti, dále o postavení soudních exekutorů u nás ve srovnání s jinými evropskými zeměmi, o účinnosti samotného vykonávaní exekucí, o kuriózních případech přímo z terénu nebo zajímavých exekučně zabavených věcí.

V případě, že jste se nemohli zúčastnit této akce, pak je naplánován další díl ze série Titul, kam s ním? Tentokrát se bude jednat o profesi soudce. Pokud máte zájem zúčastnit se minimálně stejně tak zajímavé besedy, pak dorazte 9. listopadu v 17 hodin opět do Kulturky ZČU.

Studentské organizace

Adam Doležal

06.11.17


Mladí absolventi letních škol JuniorFEL a [JuniorFEL²] slavnostně promovali


Fakulta elektrotechnická

222

31.08.18


Geomatici ze ZČU zpracovávají velká data pro potřeby biohospodářství


Fakulta aplikovaných věd

238

24.08.18


Studenti si opět dají Pivo s rektorem


Celouniverzitní

207

13.09.18