Západočeskou univerzitu navštívil francouzský velvyslanec

V pondělí 30. října 2017 navštívil Západočeskou univerzitu v Plzni J. E. Roland Galharague, velvyslanec Francie. Šlo o jeho první návštěvu v Plzni od března 2017, kdy se ujal své funkce.

Rektor Miroslav Holeček pozval francouzského velvyslance k návštěvě Západočeské univerzity v Plzni při příležitosti setkání prezidentů francouzských vysokých škol s rektory českých univerzit, které se konalo v září 2017 na Francouzském velvyslanectví v Praze.

V průběhu úvodního setkání rektor krátce představil fransouzskému velvyslanci Západočeskou univerzitu v Plzni, její historii, strukturu a největší úspěchy. Roland Galharague ocenil širokou spolupráci univerzity s francouzskými vysokými školami, s nimiž má ZČU uzavřeno 30 interinstitucionálních smluv v rámci programu Erasmus+, a zajímal se o spolupráci v technických i humanitních oborech. Velvyslanec a oba atašé francouzského velvyslanectví, kteří jej doprovázeli, ujistili rektora, že podpoří aktivity univerzity směřující k prohloubení spolupráce s francouzskými vysokými školami.

Po úvodním setkání s rektorem navštívil Roland Galharague v doprovodu Mathieu Wellhoffa, atašé pro vědeckou a univerzitní spolupráci, a Denisy Pánkové - Schránilové, atašé pro decentralizovanou spolupráci, výzkumná centra NTIS a RICE. Na výzkumném centru NTIS přivítali delegaci děkanka fakulty aplikovaných věd Vlasta Radová a Ondřej Severa, manažer pro marketing centra NTIS. Delegace navštívila katedru mechaniky, s jejímž výzkumným zaměřením je seznámili vědecko-výzkumní pracovníci Libor Lobovský a Jana Turjanicová. Dále se členové delegace seznámili s výzkumem v laboratoři syntetické biologie, kterou jim přestavil vědecko-výzkumný pracovník fakulty aplikovaných věd Daniel Georgiev, jenž laboratoř založil.

Na výzkumném centru RICE přivítali pana velvyslance děkan fakulty elektrotechnické Jiří Hammerbauer, ředitel RICE a proděkan pro vědu a strategii fakulty elektrotechnické Zdeněk Peroutka, provozní ředitel Petr Frýbl a Jana Jiříčková z katedry elektroenergetiky a ekologie fakulty elektrotechnické. Delegace navštívila unikátní interiéry a technické zázemí výzkumného centra RICE. Francouzští diplomaté se seznámili s chytrým zásahovým oblekem smartPro a rukavicí pro hasiče SensPRO, na jejichž vývoji se podílel v rámci českého konsorcia výzkumný tým RICE a o které projevilo zájem několik evropských zemí včetně Francie. Prohlídku centra RICE zakončila prezentace Pavla Turjanici, vědecko-výzkumného pracovníka RICE, který představil tzv. FITPix, detektor ionizujícího záření.

V odpoledních hodinách se pan velvyslanec setkal s vyučujícími francouzštiny ze Západočeské univerzity v Plzni. Setkání v kavárně Kulturka se zúčastnila Helena Horová, proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy fakulty filozofické. Za katedru románských jazyků delegaci přivítala vedoucí katedry Marie Fenclová a za Ústav jazykové přípravy Pavla Kocourková, vedoucí oddělení románských jazyků a latiny. Dále se setkání zúčastnili vyučující francouzštiny z katedry románských jazyků fakulty filozofické a z Ústavu jazykové přípravy. Pan velvyslanec se zajímal o projekt dvojí diplom, který probíhá mezi katedrou románských jazyků fakulty filozofické a Université d’Artois v Arrasu, o pozici francouzštiny v porovnání s dalšími cizími jazyky vyučovanými na Západočeské univerzitě v Plzni a také o výuku cizích jazyků na základních a středních školách v Plzni. Jak pan velvyslanec, tak paní Hélène Buisson, atašé pro spolupráci ve francouzštině, která se zúčastnila odpoledního setkání, uvedli, že ze strany velvyslanectví podpoří aktivity směřující k rozšíření výuky francouzštiny na Západočeské univerzitě v Plzni a k rozvoji mobilitních výměn studentů a zaměstnanců ve spolupráci s francouzskými vysokými školami.


Galerie


Celouniverzitní

Romana Suchá

31. 10. 2017


Jak jsme na tom v Evropě se svobodou? Napište esej a soutěžte

Soutěž Spolupráce Studenti

Celouniverzitní

17. 01. 2019

Ozvěny oslav 70. výročí založení Pedagogické fakulty v Plzni

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta pedagogická

02. 01. 2019

Profesor Antonín Píštěk byl zařazen mezi letecké osobnosti století

Spolupráce Úspěchy

Fakulta strojní

10. 01. 2019