Západočeskou univerzitu navštívil francouzský velvyslanec

V pondělí 30. října 2017 navštívil Západočeskou univerzitu v Plzni J. E. Roland Galharague, velvyslanec Francie. Šlo o jeho první návštěvu v Plzni od března 2017, kdy se ujal své funkce.

Rektor Miroslav Holeček pozval francouzského velvyslance k návštěvě Západočeské univerzity v Plzni při příležitosti setkání prezidentů francouzských vysokých škol s rektory českých univerzit, které se konalo v září 2017 na Francouzském velvyslanectví v Praze.

V průběhu úvodního setkání rektor krátce představil fransouzskému velvyslanci Západočeskou univerzitu v Plzni, její historii, strukturu a největší úspěchy. Roland Galharague ocenil širokou spolupráci univerzity s francouzskými vysokými školami, s nimiž má ZČU uzavřeno 30 interinstitucionálních smluv v rámci programu Erasmus+, a zajímal se o spolupráci v technických i humanitních oborech. Velvyslanec a oba atašé francouzského velvyslanectví, kteří jej doprovázeli, ujistili rektora, že podpoří aktivity univerzity směřující k prohloubení spolupráce s francouzskými vysokými školami.

Po úvodním setkání s rektorem navštívil Roland Galharague v doprovodu Mathieu Wellhoffa, atašé pro vědeckou a univerzitní spolupráci, a Denisy Pánkové - Schránilové, atašé pro decentralizovanou spolupráci, výzkumná centra NTIS a RICE. Na výzkumném centru NTIS přivítali delegaci děkanka fakulty aplikovaných věd Vlasta Radová a Ondřej Severa, manažer pro marketing centra NTIS. Delegace navštívila katedru mechaniky, s jejímž výzkumným zaměřením je seznámili vědecko-výzkumní pracovníci Libor Lobovský a Jana Turjanicová. Dále se členové delegace seznámili s výzkumem v laboratoři syntetické biologie, kterou jim přestavil vědecko-výzkumný pracovník fakulty aplikovaných věd Daniel Georgiev, jenž laboratoř založil.

Na výzkumném centru RICE přivítali pana velvyslance děkan fakulty elektrotechnické Jiří Hammerbauer, ředitel RICE a proděkan pro vědu a strategii fakulty elektrotechnické Zdeněk Peroutka, provozní ředitel Petr Frýbl a Jana Jiříčková z katedry elektroenergetiky a ekologie fakulty elektrotechnické. Delegace navštívila unikátní interiéry a technické zázemí výzkumného centra RICE. Francouzští diplomaté se seznámili s chytrým zásahovým oblekem smartPro a rukavicí pro hasiče SensPRO, na jejichž vývoji se podílel v rámci českého konsorcia výzkumný tým RICE a o které projevilo zájem několik evropských zemí včetně Francie. Prohlídku centra RICE zakončila prezentace Pavla Turjanici, vědecko-výzkumného pracovníka RICE, který představil tzv. FITPix, detektor ionizujícího záření.

V odpoledních hodinách se pan velvyslanec setkal s vyučujícími francouzštiny ze Západočeské univerzity v Plzni. Setkání v kavárně Kulturka se zúčastnila Helena Horová, proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy fakulty filozofické. Za katedru románských jazyků delegaci přivítala vedoucí katedry Marie Fenclová a za Ústav jazykové přípravy Pavla Kocourková, vedoucí oddělení románských jazyků a latiny. Dále se setkání zúčastnili vyučující francouzštiny z katedry románských jazyků fakulty filozofické a z Ústavu jazykové přípravy. Pan velvyslanec se zajímal o projekt dvojí diplom, který probíhá mezi katedrou románských jazyků fakulty filozofické a Université d’Artois v Arrasu, o pozici francouzštiny v porovnání s dalšími cizími jazyky vyučovanými na Západočeské univerzitě v Plzni a také o výuku cizích jazyků na základních a středních školách v Plzni. Jak pan velvyslanec, tak paní Hélène Buisson, atašé pro spolupráci ve francouzštině, která se zúčastnila odpoledního setkání, uvedli, že ze strany velvyslanectví podpoří aktivity směřující k rozšíření výuky francouzštiny na Západočeské univerzitě v Plzni a k rozvoji mobilitních výměn studentů a zaměstnanců ve spolupráci s francouzskými vysokými školami.


Galerie


Celouniverzitní

Romana Suchá

31.10.17


Student ZČU představí zákulisí Dakaru pohledem fotografa


Celouniverzitní

18

19.02.18


Technická olympiáda otevírá středoškolákům dveře na univerzitu


Celouniverzitní

210

08.02.18


Odborníci nejen ze ZČU připravují nový studijní program Správa a rozvoj nemovitostí


Fakulta ekonomická

195

07.02.18