Fakulta filozofická rozvíjí vztahy se súdánskou univerzitou v Chartúmu

Na konci října realizoval Jan Záhořík z katedry blízkovýchodních studií přednáškový pobyt na univerzitě v Chartúmu, hlavním městě Súdánu. 

Témata jednotlivých příspěvků se zaměřovala na česko-africké vztahy, migraci a politiku v Rohu Afriky. V rámci tohoto pobytu se rovněž podařilo navázat spolupráci s francouzským výzkumným centrem CEDEJ. Cílem těchto aktivit je mimo jiné umožnit studentům studovat arabštinu přímo v Chartúmu, zprostředkovat kontakty i na jiné fakulty a v neposlední řadě umožnit případný výzkum doktorandům.

Galerie


Fakulta filozofická

Helena Horová

02.11.17


Celouniverzitní pochod Exodus zamíří tentokrát na Radyni


Zahraniční vztahy

26

09.05.18


Budoucí učitelé vyrazili na studijní exkurzi do Regensburgu


Fakulta pedagogická

53

16.05.18


ZČU nabízí studentům certifikátový program Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region


Celouniverzitní

86

09.05.18