Dětské sbory v Plzni zazpívají pro Stonožku

Koncert se uskuteční ve čtvrtek 16. listopadu v Divadle Josefa Kajetána Tyla. Výtěžek vstupného bude věnován hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, s nímž prostřednictvím výzkumu spolupracuje i ZČU.

Výzkumné centrum NTIS a Dětská klinika Fakultní nemocnice Plzeň spolupracují na vývoji aplikace, která bude napomáhat v diagnostice, léčbě, a především výzkumu Crohnovy choroby u dětí.

Koncert Dětské sbory pro Stonožku pořádají ZUŠ Nýřany a ZUŠ Josefa Kličky Klatovy ve spolupráci s Divadlem Josefa Kajetána Tyla a městem Plzeň. Předprodej vstupenek probíhá v denní pokladně DJKT, Smetanovy sady 16.

Crohnova choroba je nevyléčitelné chronické zánětlivé onemocnění různých částí trávicího traktu, jež provází pacienty téměř celý život. Počet nemocných se každoročně zvyšuje. Lékaři z Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Plzni nyní testují základní verzi interaktivního softwaru, na jehož vývoji pracují výzkumníci z centra NTIS a který je určen pro sběr a zpracování dat dětí se střevními záněty. Software bude dále schopen poskytnout statistické a prognostické výstupy.

Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka je humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. V hnutí se angažují tisíce dětí a stovky učitelů v českých školách, finanční prostředky získávají organizováním Stonožkových týdnů či pořádají prodejní výstavy, sbírky, koncerty a jiná vystoupení na pomoc nemocným a postiženým dětem v ČR i v jiných zemích světa.

Galerie


Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

03.11.17


ZČU získá nejvíce prostředků z výzvy Předaplikační výzkum pro ITI


Celouniverzitní

242

19.02.18


Odborníci nejen ze ZČU připravují nový studijní program Správa a rozvoj nemovitostí


Fakulta ekonomická

195

07.02.18


Atašé pro vědu a technologie z čínské ambasády podpořila rozvíjející se spolupráci s NTC


Nové technologie - Výzkumné centrum

54

12.02.18