Univerzitní upír opět přiletěl

Ve dnech 6.- 8. listopadu se na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Plzeň v ulici 17. listopadu koná tradiční akce s názvem Univerzitní upír. 

Studenti, absolventi a vyučující Západočeské univerzity v Plzni tak mají opět příležitost darovat krev. Mohou tak učinit od pondělí do středy vždy od 6:30 do 12 hodin, ve středu dokonce až do 17:30 hodin.

Akce na podporu celouniverzitního dobrovolného dárcovství krve na Západočeské univerzitě v Plzni probíhá vždy jednou za semestr. 

Nováčci by se měli před darováním krve nejprve podívat na webové stránky transfuzního oddělení. Najdou zde podrobné informace o tom, jak se na odběr připravit a co obnáší.

Podrobnější informace včetně statistik z předchozích „semestrníků“ je možné najít na webu nebo na facebookovém profilu akce Univerzitní upír.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

07.11.17


Přednáškový klub odhalí Tajemství Karla Janečka


Studentské organizace

0

21.11.17


Soutěž O pohár rektora startuje


Celouniverzitní

57

14.11.17


Mučicí nástroje či popraviště ve středověku a raném novověku přiblíží přednáška Viléma Knolla


Celouniverzitní

0

17.11.17