Univerzitní upír opět přiletěl

Ve dnech 6.- 8. listopadu se na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Plzeň v ulici 17. listopadu koná tradiční akce s názvem Univerzitní upír. 

Studenti, absolventi a vyučující Západočeské univerzity v Plzni tak mají opět příležitost darovat krev. Mohou tak učinit od pondělí do středy vždy od 6:30 do 12 hodin, ve středu dokonce až do 17:30 hodin.

Akce na podporu celouniverzitního dobrovolného dárcovství krve na Západočeské univerzitě v Plzni probíhá vždy jednou za semestr. 

Nováčci by se měli před darováním krve nejprve podívat na webové stránky transfuzního oddělení. Najdou zde podrobné informace o tom, jak se na odběr připravit a co obnáší.

Podrobnější informace včetně statistik z předchozích „semestrníků“ je možné najít na webu nebo na facebookovém profilu akce Univerzitní upír.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

07.11.17


Televize ZAK zachytila promoci Dětské univerzity


Fakulta pedagogická

67

20.02.18


Fakulta aplikovaných věd zve na Večer otevřených dveří


Fakulta aplikovaných věd

151

19.02.18


Atašé pro vědu a technologie z čínské ambasády podpořila rozvíjející se spolupráci s NTC


Nové technologie - Výzkumné centrum

54

12.02.18