Na kolokvium o Balfourově deklaraci dorazil i izraelský velvyslanec

Dne 3. listopadu uspořádala Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni vědecké kolokvium na téma Balfourovy deklarace.

Kolokvium se konalo den poté, co uplynulo 100 let od vydání tohoto zásadního dokumentu pro další vývoj Blízkého východu. Kolokvia se zúčastnil také velvyslanec Státu Izrael Daniel Meron, který zároveň přednesl první příspěvek věnovaný nejenom Balfourově deklaraci, ale i podpoře a vztahu Tomáše Garrigue Masaryka k Palestině a ke snaze o vytvoření Izraele.

Další řečníci byli z řad akademických pracovníků a studentů. Jejich příspěvky byly zaměřeny zejména na právní aspekty Balfourovy deklarace, vznik a existenci britského mandátu nad Palestinou a plán na rozdělení Palestiny z roku 1947. Všechny příspěvky vyvolaly odbornou diskusi, a to jak v rámci kolokvia tak i následně v kuloárech.

Fakulta právnická

Vilém Knoll

07.11.17


Kurzy první pomoci pro zaměstnance mají úspěch. Přibyly nové termíny


Celouniverzitní

177

06.06.18


Fakulta filozofická rozvíjí spolupráci s Japonskem


Fakulta filozofická

85

29.05.18


Katedra německého jazyka zaujala na konferenci studentskou učebnicí


Fakulta pedagogická

127

15.06.18