Studentka Sutnarky si z Mezinárodního bienále ilustrací v Bělehradě odnesla mimořádné ocenění

Eva Bartošová z ateliéru Mediální a didaktické ilustrace na bienále získala Čestné uznání.

Ilustrátoři ze Sutnarky se této prestižní soutěžní přehlídky v Bělehradě zúčastnili vůbec poprvé. Vedli si však skvěle. Kromě Evy Bartošové a její autorské knihy Divné zápisky, jež je studentčinou bakalářskou prací realizovanou pod vedením Václava Šlajcha, byli do expozice a katalogu vybráni i další zástupci FDULS. Gabriela Mangerová s autorským komiksem Do vlastních rukou, Petra Horáková s ilustracemi ke knize Kmotr, Tereza Pchalková s autorskou knihou Ini a Nanuk, Václav Šlajch s kolekcí ilustrací z různých publikací a Renáta Fučíková s autorskou knihou Shakespeare. 12 převyprávěných her v historických souvislostech.

Bienále bylo zahájeno 30. října a výstava potrvá do 19. listopadu.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Kateřina Martínková

10.11.17


Děkany pedagogických fakult přijal primátor Martin Zrzavecký


Fakulta pedagogická

88

22.02.18


Na Dětské univerzitě promovaly desítky malých školáků


Fakulta pedagogická

469

09.02.18


Děkan Fakulty filozofické David Šanc byl inaugurován


Fakulta filozofická

144

08.02.18