Studentka Sutnarky si z Mezinárodního bienále ilustrací v Bělehradě odnesla mimořádné ocenění

Eva Bartošová z ateliéru Mediální a didaktické ilustrace na bienále získala Čestné uznání.

Ilustrátoři ze Sutnarky se této prestižní soutěžní přehlídky v Bělehradě zúčastnili vůbec poprvé. Vedli si však skvěle. Kromě Evy Bartošové a její autorské knihy Divné zápisky, jež je studentčinou bakalářskou prací realizovanou pod vedením Václava Šlajcha, byli do expozice a katalogu vybráni i další zástupci FDULS. Gabriela Mangerová s autorským komiksem Do vlastních rukou, Petra Horáková s ilustracemi ke knize Kmotr, Tereza Pchalková s autorskou knihou Ini a Nanuk, Václav Šlajch s kolekcí ilustrací z různých publikací a Renáta Fučíková s autorskou knihou Shakespeare. 12 převyprávěných her v historických souvislostech.

Bienále bylo zahájeno 30. října a výstava potrvá do 19. listopadu.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Kateřina Martínková

10.11.17


Hokejovou Bitvu o Plzeň po neuvěřitelném obratu vyhrál tým ZČU


Celouniverzitní

0

23.11.17


Rektor ZČU podepsal smlouvu s ministrem školství o česko-německé spolupráci ve vzdělávání mládeže


Celouniverzitní

230

16.11.17


Mučicí nástroje či popraviště ve středověku a raném novověku přiblíží přednáška Viléma Knolla


Celouniverzitní

0

17.11.17