ELSA Plzeň vzala své členy na prohlídku borské věznice

Místo, které je lepší poznat jen z pozice návštěvníka nežli v roli trestance. Studentské sdružení ELSA Plzeň v pondělí 6.listopadu uspořádalo dvouhodinovou prohlídku Věznice Plzeň.

Akce, která se zvrtla nevídaným počtem zájemců. Tak by se s nadsázkou dalo hovořit o výjimečné příležitosti, kterou mohlo zažít 20 šťastlivců, především členů ELSA Plzeň.

Očekávání byla různá, nikdo ze zúčastněných totiž nevěděl, kam až bude skupince umožněn přístup. Během prohlídky se přítomní dozvěděli o vzniku věznice a jejím vývoji od doby minulých režimů až po současnost, a to včetně informací o průběhu architektonické výstavby. Součástí byla prohlídka muzejních předmětů. 

Dále se návštěvníci dozvěděli o denním režimu vězňů, jejich pracovní náplni během výkonu trestu, finančním odměňováním a také o způsobu vzdělávání.Všechno vyprávění se odehrávalo v různých částech objektu, dokonce i v kopuli tvořící samotný strategický střed věznice.

Studentské organizace

Adam DOLEŽAL

10. 11. 17


Dvě součásti ZČU získaly HR Award

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Nové technologie - Výzkumné centrum

11. 12. 2018

International Day 2018 je tady!

Festival Konference Studium

Zahraniční vztahy

03. 12. 2018

Fakulta pedagogická pozvala bývalé zaměstnance


Fakulta pedagogická

12. 12. 2018