17. listopad v odrazu dvou diktatur

Výročí 17. listopadu si studenti připomenu panelovou diskusí nazvanou Nežít ve lži - 17. listopad v odrazu dvou diktatur. Uskuteční se 16. listopadu od 17 hodin ve vzdělávacím centru Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. 
Regionální klub Mladých konzervativců v Plzni a studentský právnický spolek ELSA Plzeň připravili ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje přednáškový panel na téma 17. listopad v odrazu dvou diktatur. Při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii chtějí připomenout význam 17. listopadu 1939 a 1989. 

Hosty panelové diskuse budou:

JUDr. Jiří Pospíšil, poslanec Evropského parlamentu, bývalý ministr spravedlnosti a emeritní děkan Právnické fakulty ZČU

Prof. MUDr. Zdeněk Mraček, neurochirurg a bývalý primátor města Plzně

Doc. Lukáš Novotný, vedoucí katedry historických věd Fakulty filozofické ZČUGalerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

13.11.17


Noví zaměstnanci ZČU se mohou přihlásit na dvoudenní školení


Celouniverzitní

165

03.09.18


Západočeská univerzita bude hostit konferenci o Metodice 2017+


Fakulta aplikovaných věd

83

20.09.18


Fakulta elektrotechnická uzavřela významnou smlouvu se společností Eaton Corporation


Fakulta elektrotechnická

314

31.08.18