Fakulta strojní a Škoda Transportation chtějí nadchnout středoškoláky pro technické obory

Na třicet studentů gymnázií a středních škol se zapojilo do nového projektu s názvem S@P - studenti a praxe. Fakulta strojní ZČU a Škoda Transportation v něm po teoretické i praktické stránce společně ukazují krásu technických oborů.

Odborníci pro studenty připravili studijní program, který si středoškoláci mohli na své škole zvolit jako volitelný předmět. V jeho rámci nejprve díky pedagogům ze ZČU získávají teoretické poznatky, na ně pak naváže praktická část přímo v provozu podniku.

„Celá aktivita spočívá v řešení konkrétní konstrukční úlohy se snahou co nejvíce napodobit reálný proces ve firmě,“ vysvětluje proděkan pro projektovou činnost fakulty strojní Roman Čermák s tím, že v tomto případě studenti vyvíjejí skříň externího napájení lokomotivy. 

Vše pro ně začalo tím, že od zákazníka obdrželi německy psanou poptávku a snažili se udělat její specifikaci. Dalším krokem byl internetový průzkum, během nějž studenti zjišťovali možná řešení jiných výrobců. Nyní již začínají s fází návrhu. Studenti budou navrhovat svařovanou skříň, její připevnění na rám a přístroje a ovládací prvky umístěné uvnitř skříně. Při tom musí respektovat požadavky zákazníka na kvalitu sváru, pevnost šroubu či těsnost. „Tato část práce je vždy doplňována teoretickými základy. Studenti se například dozvědí o metodách svařování,dimenzování šroubových spojů nebo o kreslení technických výkresů,“ doplňuje Čermák.

Fakulta strojní

Hana PRAŽÁKOVÁ

20.11.17


BoostUp se představil studentům


Celouniverzitní

1

23.10.18


Západočeská univerzita se při Týdnu vědy a techniky otevře veřejnosti


Celouniverzitní

76

10.10.18


Vědci z centra NTIS pomáhají lékařům bojovat s Crohnovou chorobou u dětí


Fakulta aplikovaných věd

108

18.10.18