Pedagogická fakulta se opět sejde se svými absolventy

Den s absolventy se bude v úterý 21. listopadu konat již počtvrté.

Svou alma mater během něj navštíví několik desítek bývalých studentů, kteří nyní působí v oboru svého studia. Kromě setkání s vedením fakulty také pobesedují se stávajícími vysokoškoláky. Cílem setkání je přiblížit budoucím učitelům podmínky v praxi, upozornit je na úskalí, ale i pozitivní stránky učitelského povolání. Setkání se účastní řadoví kantoři z mateřských, základních a středních škol, ale i ředitelé škol, jejich zástupci a školní inspektoři.

Akce bude probíhat v prostorách budov FPE ZČU ve Veleslavínově ulici 42, na Klatovské třídě 51 a na Chodském náměstí 1. Besedy absolventů se studenty proběhnou na jednotlivých katedrách od 10 do 12 hodin.

Fakulta pedagogická

Hana PRAŽÁKOVÁ

16.11.17


Při hledání zaměstnání i brigády pomůže Veletrh práce a vzdělávání Klíč k příležitostem


Celouniverzitní

69

17.01.18


Studenti zvou na Vánoční setkání #nadřeň


Fakulta ekonomická

142

14.12.17


Fakulta strojní zve uchazeče k návštěvě


Fakulta strojní

157

04.01.18