Pedagogická fakulta se opět sejde se svými absolventy

Den s absolventy se bude v úterý 21. listopadu konat již počtvrté.

Svou alma mater během něj navštíví několik desítek bývalých studentů, kteří nyní působí v oboru svého studia. Kromě setkání s vedením fakulty také pobesedují se stávajícími vysokoškoláky. Cílem setkání je přiblížit budoucím učitelům podmínky v praxi, upozornit je na úskalí, ale i pozitivní stránky učitelského povolání. Setkání se účastní řadoví kantoři z mateřských, základních a středních škol, ale i ředitelé škol, jejich zástupci a školní inspektoři.

Akce bude probíhat v prostorách budov FPE ZČU ve Veleslavínově ulici 42, na Klatovské třídě 51 a na Chodském náměstí 1. Besedy absolventů se studenty proběhnou na jednotlivých katedrách od 10 do 12 hodin.

Fakulta pedagogická

Hana PRAŽÁKOVÁ

16.11.17


NTC chystá přednášku Jesseho Ruana o modelování lidského těla


Nové technologie - Výzkumné centrum

24

16.04.18


Fakulta pedagogická chystá Olympiádu techniky


Fakulta pedagogická

85

12.04.18


ZČU podepsala smlouvu o spolupráci s ukrajinskou NAEK Energoatom


Celouniverzitní

90

24.04.18