Interpretace Jana Husa v českých filmech očima německé slavistky

Dne 20. listopadu zavítá na fakultu filozofickou doktorka Astrid Winter z Technické univerzity v Drážďanech s přednáškou nazvanou Nationale Stereotype in Spielfilmen über Jan Hus. 
Přednášející tímto vystoupením naváže na velmi zajímavý článek ze sborníku Husitství a hranice vydaný plzeňskou katedrou germanistiky a slavistiky v roce 2016, v němž analyzovala zachycení postavy Jana Husa, ale také dalších českých a německých postav v českých filmech natočených různými režiséry (od Otakara Vávry po Jiřího Svobodu) v různých společensko-politických podmínkách.
Přednáška stojí za návštěvu mj. právě kvůli neotřelému pohledu na toto hluboce české téma z druhé strany hranice našeho státu.

Vystoupení dr. Winter, které pořádá katedra germanistiky a slavistiky FF a je podpořené programem Evropská územní spolupráce Česká republika-Bavorsko 2014-2020/Europäische territoriale Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020, se koná od 16:40 hodin v Německé knihovně na náměstí republiky 12.

Fakulta filozofická

Jan Záhořík

14.11.17


Sportovci Western Stars se připravují na novou sezónu


Celouniverzitní

0

18.09.18


V holandské Galerii Marzee vystavují také dvě šperkařky ze Sutnarky


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

22

10.09.18


Mladí absolventi letních škol JuniorFEL a [JuniorFEL²] slavnostně promovali


Fakulta elektrotechnická

222

31.08.18