Interpretace Jana Husa v českých filmech očima německé slavistky

Dne 20. listopadu zavítá na fakultu filozofickou doktorka Astrid Winter z Technické univerzity v Drážďanech s přednáškou nazvanou Nationale Stereotype in Spielfilmen über Jan Hus. 
Přednášející tímto vystoupením naváže na velmi zajímavý článek ze sborníku Husitství a hranice vydaný plzeňskou katedrou germanistiky a slavistiky v roce 2016, v němž analyzovala zachycení postavy Jana Husa, ale také dalších českých a německých postav v českých filmech natočených různými režiséry (od Otakara Vávry po Jiřího Svobodu) v různých společensko-politických podmínkách.
Přednáška stojí za návštěvu mj. právě kvůli neotřelému pohledu na toto hluboce české téma z druhé strany hranice našeho státu.

Vystoupení dr. Winter, které pořádá katedra germanistiky a slavistiky FF a je podpořené programem Evropská územní spolupráce Česká republika-Bavorsko 2014-2020/Europäische territoriale Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020, se koná od 16:40 hodin v Německé knihovně na náměstí republiky 12.

Fakulta filozofická

Jan Záhořík

14.11.17


Zakladatel TED.com Richard Saul Wurman vystoupí na Sutnarce


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

25

31.05.18


Na katedře filozofie vystoupí profesor Hamid Ekbia


Fakulta filozofická

65

05.06.18


Pedagogové umění z katedry výtvarné výchovy a kultury vystavují v Galerii Evropského domu


Fakulta pedagogická

35

08.06.18