Interpretace Jana Husa v českých filmech očima německé slavistky

Dne 20. listopadu zavítá na fakultu filozofickou doktorka Astrid Winter z Technické univerzity v Drážďanech s přednáškou nazvanou Nationale Stereotype in Spielfilmen über Jan Hus. 
Přednášející tímto vystoupením naváže na velmi zajímavý článek ze sborníku Husitství a hranice vydaný plzeňskou katedrou germanistiky a slavistiky v roce 2016, v němž analyzovala zachycení postavy Jana Husa, ale také dalších českých a německých postav v českých filmech natočených různými režiséry (od Otakara Vávry po Jiřího Svobodu) v různých společensko-politických podmínkách.
Přednáška stojí za návštěvu mj. právě kvůli neotřelému pohledu na toto hluboce české téma z druhé strany hranice našeho státu.

Vystoupení dr. Winter, které pořádá katedra germanistiky a slavistiky FF a je podpořené programem Evropská územní spolupráce Česká republika-Bavorsko 2014-2020/Europäische territoriale Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020, se koná od 16:40 hodin v Německé knihovně na náměstí republiky 12.

Fakulta filozofická

Jan Záhořík

14. 11. 17


Erik Tabery byl hostem první besedy z cyklu Univerzita jako příležitost

Beseda Veřejnost

Fakulta filozofická

04. 12. 2018

Mezifakultní studentské týmy opět řeší odborná témata zadaná firmami

Spolupráce Studenti

Fakulta strojní

04. 12. 2018

V Bitvě o Plzeň letos zvítězila Lékařská fakulta

Sport Studenti Veřejnost

Celouniverzitní

30. 11. 2018