Rektor ZČU podepsal smlouvu s ministrem školství o česko-německé spolupráci ve vzdělávání mládeže

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech a rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček podepsali dne 15. 11. 2017 smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti systémového rozvoje česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže. 

Na jejím základě smlouvy poskytne ministerstvo dotaci na konkrétní projekty česko-německých výměn, realizované Koordinačním centrem TANDEM, které je součástí Západočeské univerzity v Plzni.

Ministr Štech potvrdil, že rozvoj česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání mládeže je potřebný: „Pro ministerstvo školství je velmi užitečné, že Tandem rozvíjí široké spektrum činnosti v oblasti formálního i neformálního vzdělávání, a to od zabezpečení hospitací, profesních praktik či vzdělávacích seminářů pro pracovníky s mládeží až po podporu dobrovolnictví, příhraniční spolupráce a jazykové animace,“ uvedl.

Právě se zmíněnou jazykovou animací, která je originální metodou výuky vyvinutou Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže TANDEM, se bude ministr školství moci seznámit osobně – obdržel totiž od ředitele Tandemu Jana Lontschara dárkový poukaz pro sebe i své rodinné příslušníky. „Pana ministra voucher velmi zaujal, zajímal se o způsob, jakým výuku němčiny na středních školách podporujeme a jaké máme výsledky,“ popisuje Jan Lontchar a dodává: „Rád bych ocenil, jak se ministerstvo k podpoře naší činnosti postavilo. Díky řediteli Odboru pro mládež Michalu Urbanovi se podařilo během půl roku vyjednat podmínky podpory a zajistit financování na další období.“

 "Tandem jako součást Západočeské univerzity má velký potenciál i pro univerzitu samotnou. Považuji proto za velmi důležité, že jeho aktivity v oblasti česko-německé spolupráce jsou nyní ministerstvem školství podpořeny smluvně. Věřím, že to přispěje i k tomu, aby se o Tandemu, který je v Německu velmi oceňovaný, více vědělo i u nás," říká rektor ZČU Miroslav Holeček.

Podpora Česko-německé spolupráce vyplývá z realizace Dohody mezi vládou ČSFR a SRN o spolupráci a výměně mládeže z 29. listopadu 1990. Realizací těchto cílů bylo v České republice pověřeno od roku 1997 Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. Po celou dobu své dvacetileté činnosti je činnost českého Koordinačního centra financováno ze strany MŠMT, fungování Tandemu v Regensburgu zajišťuje německá strana.

Nový rámec pro česko-německé vztahy vytvořilo Společné prohlášení ke strategickému dialogu, podepsané dne 3. 7. 2015 mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Spolkové republiky Německo. Ve smlouvě o dlouhodobé spolupráci, uzavřené mezi MŠMT a ZČU, se pak výslovně uvádí: „S ohledem na vše výše uvedené a s důrazem na mezinárodněprávní dokumenty je rozvoj česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže vládní prioritou.“

Více o činnosti Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže se dozvíte na stránkách Tandemu.

Galerie


Celouniverzitní

Mirka REIFOVÁ

16.11.17


Zveme na čtvrteční koncert letních škol


Ústav jazykové přípravy

31

10.07.18


Studenti výpočetní techniky uspořádali vědeckou konferenci


Fakulta pedagogická

79

26.06.18


První ročník certifikátového programu Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region je za námi


Celouniverzitní

68

11.07.18