Rektor ZČU podepsal smlouvu s ministrem školství o česko-německé spolupráci ve vzdělávání mládeže

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech a rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček podepsali dne 15. 11. 2017 smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti systémového rozvoje česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže. 

Na jejím základě smlouvy poskytne ministerstvo dotaci na konkrétní projekty česko-německých výměn, realizované Koordinačním centrem TANDEM, které je součástí Západočeské univerzity v Plzni.

Ministr Štech potvrdil, že rozvoj česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání mládeže je potřebný: „Pro ministerstvo školství je velmi užitečné, že Tandem rozvíjí široké spektrum činnosti v oblasti formálního i neformálního vzdělávání, a to od zabezpečení hospitací, profesních praktik či vzdělávacích seminářů pro pracovníky s mládeží až po podporu dobrovolnictví, příhraniční spolupráce a jazykové animace,“ uvedl.

Právě se zmíněnou jazykovou animací, která je originální metodou výuky vyvinutou Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže TANDEM, se bude ministr školství moci seznámit osobně – obdržel totiž od ředitele Tandemu Jana Lontschara dárkový poukaz pro sebe i své rodinné příslušníky. „Pana ministra voucher velmi zaujal, zajímal se o způsob, jakým výuku němčiny na středních školách podporujeme a jaké máme výsledky,“ popisuje Jan Lontchar a dodává: „Rád bych ocenil, jak se ministerstvo k podpoře naší činnosti postavilo. Díky řediteli Odboru pro mládež Michalu Urbanovi se podařilo během půl roku vyjednat podmínky podpory a zajistit financování na další období.“

 "Tandem jako součást Západočeské univerzity má velký potenciál i pro univerzitu samotnou. Považuji proto za velmi důležité, že jeho aktivity v oblasti česko-německé spolupráce jsou nyní ministerstvem školství podpořeny smluvně. Věřím, že to přispěje i k tomu, aby se o Tandemu, který je v Německu velmi oceňovaný, více vědělo i u nás," říká rektor ZČU Miroslav Holeček.

Podpora Česko-německé spolupráce vyplývá z realizace Dohody mezi vládou ČSFR a SRN o spolupráci a výměně mládeže z 29. listopadu 1990. Realizací těchto cílů bylo v České republice pověřeno od roku 1997 Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. Po celou dobu své dvacetileté činnosti je činnost českého Koordinačního centra financováno ze strany MŠMT, fungování Tandemu v Regensburgu zajišťuje německá strana.

Nový rámec pro česko-německé vztahy vytvořilo Společné prohlášení ke strategickému dialogu, podepsané dne 3. 7. 2015 mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Spolkové republiky Německo. Ve smlouvě o dlouhodobé spolupráci, uzavřené mezi MŠMT a ZČU, se pak výslovně uvádí: „S ohledem na vše výše uvedené a s důrazem na mezinárodněprávní dokumenty je rozvoj česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže vládní prioritou.“

Více o činnosti Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže se dozvíte na stránkách Tandemu.

Galerie


Celouniverzitní

Mirka REIFOVÁ

16.11.17


Humanitní vzdělávání pod drobnohledem


Fakulta filozofická

127

11.10.18


Unikátní festival vzdělávání a práce se blíží


Celouniverzitní

0

23.10.18


ZČU pořádala druhý workshop o kvalitě evropského vysokého školství


Celouniverzitní

89

10.10.18