Cena Ladislava Sutnara 2017 má své vítěze

Okruh významných osobností českého a světového umění a designu, které dosud obdržely prestižní Cenu Ladislava Sutnara, rozšířila ve čtvrtek 9. listopadu pětice nových laureátů. Poprvé ve své šestileté historii se ceremoniál konal v budově Sutnarky, v nově vybaveném multimediálním studiu.

Prestižní ocenění ztvárňující podobu Sutnarova loga přetvořeného do prostorového objektu, jehož autorem je Petr Vogel a jež je uložené v pouzdře z dílny Petry Soukupové, letos získala pětice světoznámých umělců za svůj všestranný přínos na poli grafického designu, pedagogiky, vlastní tvorby či úsilí o popularizaci a filozoficko-teoretické zkoumání grafického designu.

Z rukou děkana fakulty Josefa Mištery převzal plaketu průmyslový designér, kinetický sochař mezinárodního věhlasu a emeritní rektor krakovské akademie Piotr Bożyk a malíř, grafický designér a rektor Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě Stanislav Stankoci. Další tři laureáti Ceny Ladislava Sutnara Seymour Chwast, Victor Margolin a Richard Saul Wurman se bohužel ceremoniálu nemohli zúčastnit, ale zaslali své děkovné video zdravice, v nichž vyjádřili své díky a obdiv, respekt a inspiraci Sutnarovým dílem.

Významným hostem slavnostního udílení cen byl prorektor pro rozvoj a vnější vztahy ZČU Vladimír Duchek, který se ve svém úvodním projevu věnoval rozboru historického nazírání na krásno a estetično. "Pro mě jako technika je významné, že moji kolegové zde na fakultě smysl pro krásno pěstují a umožňují jeho vnímání všem studentům. Citlivý člověk rozpozná synergie a souvislosti vzájemného ovlivnění umění, myšlení i technické kreativity. Naše škola vždy přispívala k rozvoji průmyslového potenciálu v našem působišti, ale přebírá i zodpovědnost za ovlivnění kulturně společenského života v regionu. Nesdílíme věru povrchní názor o životě, který by redukoval jeho smysl na pouhou hospodářskou prosperitu," komentoval současnou situaci a podotkl, že odborné posuzování svobodné tvorby a inspirace současných uměleckých počinů směřuje k všeobecné kultivaci společnosti a je úkolem hodným univerzity.

Mezi další vzácné hosty patřila politická tajemnice pro lidská práva Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR Julianne Parker, která ve své řeči vyzdvihla umělecký přínos Ladislava Sutnara na poli grafického designu.

Cena Ladislava Sutnara je nejen oceněním pro výjimečné umělecké a pedagogické osobnosti a instituce za jejich mimořádný přínos světu umění a designu, ale i vyjádřením pocty životu a dílu Ladislava Sutnara, na jehož umělecký odkaz Sutnarka svojí činností navazuje. Letošní udílení cen bylo o to významnější, neboť se konalo přesně 120 let po narození Ladislava Sutnara. „Jeho tvorba je nadčasová. Přestože si právě nyní připomínáme 120 let od jeho narození, jeho dílo je živé, svěží a stejně inspirativní dnes, jako v době svého vzniku,“ zdůraznil ve svém proslovu děkan Josef Mištera.

Součástí programu slavnostního dne bylo také otevření výstavy Laureáti CLS, která představila tvorbu oceněných. Laureáti strávili v Plzni několik dní, během nichž si mimo jiné prohlédli budovu Sutnarky, navštívili výstavu autorského šperku ateliéru Design kovu a šperku v Sýpce na Klenové, poklonili se památce Ladislava Sutnara u jeho čestného hrobu na Ústředním hřbitově, navštívili vernisáž výstavy CXX LS v Galerii Ladislava Sutnara a obdivovali další krásy Plzně a jejího okolí.


Foto: Jana Němcová a Matěj Veselý

Galerie


Julianne Parker

prof. Piotr Bożyk

prof. Stanislav Stankoci

výstava Laureáti CLS

výstava CXX LS v Galerii Ladislava Sutnara

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

17.11.17


Zaměstnankyně NTC zachránily život manželskému páru


Nové technologie - Výzkumné centrum

528

15.10.18


Památník Františka Palackého vytvořil sochař z Fakulty pedagogické


Fakulta pedagogická

118

09.10.18


Vydavatelství Západočeské univerzity zve na Plzeňský knižní trh


Univerzitní knihovna

23

11.10.18