Mučicí nástroje či popraviště ve středověku a raném novověku přiblíží přednáška Viléma Knolla

Přednáška s názvem Trestní právo ve světle právní archeologie proběhne už v úterý 21. listopadu v univerzitní kavárně Družba.

Akce začíná v 17 hodin a Vilém Knoll z katedry právních dějin fakulty právnické během ní přítomným například prozradí, jaké nástroje se v minulosti používaly při tortuře, k výkonu hrdelního trestu, k omezení pohybu či k výkonu trestu na cti.

Setkání společně pořádají Univerzitní knihovna a právnická fakulta. Přednáška je určená nejen studentům, ale i široké veřejnosti. Vstup je zdarma.

Galerie


Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

17.11.17


Inovátoři z celé republiky se poprvé setkají v Plzni. Studenti ZČU mají vstup do VIP zóny zdarma


Celouniverzitní

268

29.11.17


Katedra tělesné výchovy a sportu otevírá cvičení pro zaměstnance univerzity


Celouniverzitní

21

12.12.17


Dětská univerzita FPE získala významné ocenění


Fakulta pedagogická

70

29.11.17