Budoucí právníci i veřejnost besedovali s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem

Studentský spolek ELSA Plzeň ve středu 15. listopadu uspořádal besedu o českém státním zastupitelství. Určena byla nejen studentům, ale i veřejnosti.
Další ze série setkání, jež studentský spolek pravidelně pořádá, se tentokrát konala v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Prostřednictvím této akce tak započala spolupráce mezi ELSA Plzeň a knihovnou.

Co je v Česku činností státního zastupitelství a kam až sahá jeho působnost? Odchyluje se směrem k prokuratuře? Jaký je rozdíl mezi státním zastupitelstvím a prokuraturou? Jaký je v současnosti vztah mezi jednotlivými profesemi? Je obtížnější vykonávat funkci státního zástupce v České republice nebo v zahraničí? Jaká je praxe právních čekatelů? Vzrůstá obtížnost závěrečné zkoušky právního čekatele a jejich množství na právním trhu?  Odpovědět na tyto otázky přijel nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

První třetinu debaty,která se konala v dopoledních hodinách, mohli studenti sledovat v přímém přenosu na facebooku,kde je uchován i záznam.

Galerie


Studentské organizace

Adam Doležal

21.11.17


Němečtí studenti se učili na ZČU češtinu


Fakulta ekonomická

154

12.03.18


Smart City je silným pojítkem mezi městem a univerzitou


Celouniverzitní

224

14.03.18


Přes 150 firem bude na Veletrhu pracovních příležitostí nabízet uplatnění studentům a absolventům


Celouniverzitní

325

19.03.18