Jiří Martan zastupuje ZČU v Radě Evropské platformy Photonics21

Západočeská univerzita v Plzni, zastoupená Jiřím Martanem z výzkumného centra Nové technologie (NTC), byla zvolena členem Rady zúčastněných stran (Board of Stakeholders, BoS) Evropské technologické platformy Photonics21. 

Toto prestižní členství bylo dosaženo díky dlouhodobé aktivní účasti Jiřího Martana na aktivitách platformy a s podporou Technologického centra Akademie věd a dalších českých členů platformy.

Posláním Evropské technologické platformy Photonics21 je koordinované strategické plánování, koordinace a usnadnění výzkumu a průmyslové činnosti v oblasti fotoniky v Evropě. Její aktivity zahrnují vzdělávání, základní výzkum, aplikovaný výzkum, vývoj, výrobu a aplikaci. Rada zúčastněných stran (BoS) je hlavním rozhodovacím orgánem této platformy.

Nové technologie - Výzkumné centrum

Blanka BRABENCOVÁ

21.11.17


Dnes na ZČU startují dvě největší letní školy


Celouniverzitní

288

09.07.18


Úspěch výzkumného týmu NTC v oblasti spintroniky


Nové technologie - Výzkumné centrum

55

29.06.18


Zveme na čtvrteční koncert letních škol


Ústav jazykové přípravy

31

10.07.18