Jiří Martan zastupuje ZČU v Radě Evropské platformy Photonics21

Západočeská univerzita v Plzni, zastoupená Jiřím Martanem z výzkumného centra Nové technologie (NTC), byla zvolena členem Rady zúčastněných stran (Board of Stakeholders, BoS) Evropské technologické platformy Photonics21. 

Toto prestižní členství bylo dosaženo díky dlouhodobé aktivní účasti Jiřího Martana na aktivitách platformy a s podporou Technologického centra Akademie věd a dalších českých členů platformy.

Posláním Evropské technologické platformy Photonics21 je koordinované strategické plánování, koordinace a usnadnění výzkumu a průmyslové činnosti v oblasti fotoniky v Evropě. Její aktivity zahrnují vzdělávání, základní výzkum, aplikovaný výzkum, vývoj, výrobu a aplikaci. Rada zúčastněných stran (BoS) je hlavním rozhodovacím orgánem této platformy.

Nové technologie - Výzkumné centrum

Blanka BRABENCOVÁ

21.11.17


Advokátní kancelář Dentons přednášela o tom, jak dnes vybudovat právní firmu zítřka


Studentské organizace

24

06.12.17


Na semináři o inkluzivním vzdělávání vystoupí ministr školství Stanislav Štech


Fakulta pedagogická

92

05.12.17


Kulturní atašé si na Sutnarce prohlédla vznikající mapu pozitivní české historie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

14

11.12.17