Studenti německého jazyka vyrazili na vzdělávací exkurzi do Chemnitzu

Během celodenní akce studenti z katedry německého jazyka pedagogické fakulty poznali partnerskou Technickou univerzitu Chemnitz i třetí největší saské město.

Exkurze s názvem Leben und Studieren in Chemnitz (Život a studium v Chemnitz) se 24. října v doprovodu dvou vyučujících, Jürgena Ehrenmüllera a Julie Kernbichler, zúčastnilo 24 studentů, především prvního ročníku bakalářského studia. Cílem zájezdu bylo jednak vzájemné poznání studentů, především však seznámení se s Technickou univerzitou Chemnitz jako partnerem Západočeské univerzity v Plzni v programu Erasmus+, který podporuje spolupráci a mobilitu nejen ve vzdělávací sféře.

Prvním bodem programu byla návštěva dvojjazyčné mateřské školky v příhraničním městě Deutschneudorf, kde se účastníci mohli podrobně seznámit s prostředím a fungováním školky a studenti měli možnost zapojit se do každodenních aktivit tamních dětí a zazpívat si s nimi česko-německé písně. Následoval přesun na TU Chemnitz, kde vedení přebrala Elke Mehnert a zavedla české studenty na právě probíhající přednášku Winfrieda Thielmanna z institutu pro germanistiku a komunikaci (IfGK) filosofické fakulty TU Chemnitz. Nechyběla prezentace o programu Erasmus+, uskutečněná oddělením pro mezinárodní kontakty TU Chemnitz. Závěr prezentace věcnými poznámkami doplnila Elke Mehnert, která působí na obou partnerských univerzitách a která zná podrobně studijní prostředí a možnosti na obou stranách.

Příjemným zakončením celého programu byla prohlídka centrální části Chemnitz doplněná výkladem o jeho historii, jíž se ochotně a s nadšením ujala právě Elke Mehnert.

Organizaci exkurze zajistily Elke Mehnert a Julie Průcha-Wittmann, lektorka pedagogické fakulty ZČU a DAAD institutu. Financování projektu proběhlo za podpory DAAD – německé akademické výměnné služby.

Fakulta pedagogická

Julia Prucha-Wittmann

22.11.17


Fakulta pedagogická na bývalé pracovníky nezapomíná


Fakulta pedagogická

114

01.12.17


Vánoční Design Market se blíží


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

35

01.12.17


Studenti i zaměstnanci mají jedinečnou možnost přispět k vylepšení kampusu ZČU na Borech


Celouniverzitní

320

04.12.17