Plzeňský kraj a ZČU zpřesnily formy spolupráce

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a rektor Západočeské univerzity (ZČU) Miroslav Holeček podepsali v pátek 24. listopadu na krajském úřadě memorandum, které rozšiřuje a konkretizuje oblasti a formy spolupráce obou institucí.

Záměrem memoranda je zapojit studenty ZČU do aktuálních problematik spojených s životem v Plzeňském kraji a připravit je tak k praktickému využití jejich studijních předpokladů v jejich budoucích profesních oblastech. Memorandum navazuje na smlouvu o regionální spolupráci a partnerství uzavřenou mezi zúčastněnými stranami v prosinci 2012.

Naše partnerství s Plzeňským krajem funguje mnoho let, čehož si velmi vážím. To, že nyní společně doplňujeme další oblasti a formy spolupráce, znamená, že si uvědomujeme, jak si můžeme být navzájem prospěšní,“ říká rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček. „Naši studenti už na škole dostanou možnost uplatnit své znalosti v praxi a zároveň pomohou tam, kde je to přínosné pro kraj,“ vysvětluje Miroslav Holeček.

Chtěli bychom využít studenty, aby nám pomohli udělat kraj lepší. Peníze, které univerzitě poskytneme, nebudou využity jen třeba na konferencích, ale přispějí k rozvoji našeho kraje,“ doplnil hejtman Josef Bernard.

Obsahem memoranda je podpora a poradenství pro malé a střední podnikatele, zapojení studentů ZČU do poradenství osobám v obtížných životních situacích, podpora technického vzdělávání formou motivace žáků a studentů základních a středních škol o studium v technických oborech a také využití univerzitních výzkumných center. Memorandum nezapomíná ani na praxe studentů pedagogické fakulty na školách zřizovaných Plzeňským krajem, zmiňuje také účast odborníků ZČU v komisích Plzeňského kraje a podporu jednotlivých projektů Západočeské univerzity ze strany Plzeňského kraje.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

24.11.17


Výstava Sutnar dětem zve před Vánoci do Galerie Ladislava Sutnara


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

18

06.12.17


Španělská Sevilla hostila akademiky z katedry tělesné a sportovní výchovy


Fakulta pedagogická

69

01.12.17


Na vítězné mapě intenzity dopravy se podíleli odborníci z fakulty aplikovaných věd


Fakulta aplikovaných věd

25

30.11.17