Na fakultu pedagogickou opět zavítali absolventi

Téměř padesát bývalých studentů učitelství se 21. listopadu zúčastnilo již čtvrtého Dne s absolventy. 
Po přivítání proděkany fakulty si své kolegy z mateřských, základních a středních škol odvedli učitelé fakulty na jednotlivé katedry, kde po seznámení se současnou situací a výsledky práce proběhly besedy se studenty. Ty měly za cíl přiblížit budoucím učitelům podmínky v praxi, upozornit je na úskalí, ale i pozitivní stránky učitelského povolání. Závěrečná beseda v plénu se konala pod patronací děkana Miroslava Randy. O významu celé akce svědčí i to, že mezi studenty a pedagogy přišla vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Jaroslava Havlíčková a předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Plzeňského kraje Jaroslav Šobr.

Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

27.11.17


Zástupci čínské Jinan University a ZČU jednali o možnostech spolupráce


Celouniverzitní

73

24.06.18


Sportovci ZČU vybojovali na Českých akademických hrách 5.místo


Celouniverzitní

147

27.06.18


Na letní škole Homo Economicus poznali studenti vývoj ekonomiky od první republiky po současnost


Fakulta ekonomická

152

16.07.18