Na fakultu pedagogickou opět zavítali absolventi

Téměř padesát bývalých studentů učitelství se 21. listopadu zúčastnilo již čtvrtého Dne s absolventy. 
Po přivítání proděkany fakulty si své kolegy z mateřských, základních a středních škol odvedli učitelé fakulty na jednotlivé katedry, kde po seznámení se současnou situací a výsledky práce proběhly besedy se studenty. Ty měly za cíl přiblížit budoucím učitelům podmínky v praxi, upozornit je na úskalí, ale i pozitivní stránky učitelského povolání. Závěrečná beseda v plénu se konala pod patronací děkana Miroslava Randy. O významu celé akce svědčí i to, že mezi studenty a pedagogy přišla vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Jaroslava Havlíčková a předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Plzeňského kraje Jaroslav Šobr.

Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

27.11.17


Fakulta pedagogická pořádá semináře o inkluzivním vzdělávání


Fakulta pedagogická

47

19.10.18


Západočeská univerzita si v areálu DEPO2015 posvítí na budoucnost


Celouniverzitní

65

11.10.18


Úspěšní absolventi ZČU v německých firmách - 3. díl


Fakulta elektrotechnická

81

22.10.18