Výzkumní pracovníci z NTC se zúčastnili experimentu řízeného odstřelování tlakových lahví

V rámci cvičení hasičů a integrovaného záchranného systému proběhlo ve vojenském prostoru v Jincích několik řízených požárů s cílem simulovat požár s tlakovými lahvemi. Testovala se metoda, kdy lahve z dálky prostřelí střelec. 

Cvičení se zúčastnili různé jednotky hasičských záchranných sborů, Policie ČR, univerzitní a výzkumná pracoviště i další partneři.

Požáry s tlakovými lahvemi, kdy dochází k samovolnému výbuchu, ohrožují okolí ve vzdálenosti i přes 100 metrů. Zasažení lidí výbuchem lahve může představovat smrtelné následky. V případě průstřelu tlakové lahve z bezpečné vzdálenosti odchází náplň relativně bezpečným způsobem. Zkracuje se tak délka hašení požáru a zvyšuje se bezpečnost hasičů i dalších lidí v okolí. Prohlédněte si detailní záběry, které byly natočeny vysokorychlostní kamerou z výzkumného centra Nových technologií. Experiment byl zaznamenán také v reportáži České televize.

Pracovníci NTC na testech zajišťovali záznam jednou z vysokorychlostních kamer. Výstupy využijí experti HZS pro další vyhodnocení průběhu neřízených explozí tlakových lahví v průběhu požáru a zpřesnění parametrů jejich likvidace pomocí průstřelu pláště tlakové láhve.

Video


Galerie


Experiment řízeného odstřelování tlakových lahví v Jincích

Nové technologie - Výzkumné centrum

Michal Švantner

29. 11. 17


International Day 2018 je tady!

Festival Konference Studium

Zahraniční vztahy

03. 12. 2018

Student Fakulty strojní uspěl v soutěži Cena Emila Škody

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta strojní

05. 12. 2018

Miroslav Holeček byl opět zvolen kandidátem na rektora ZČU

Tisková zpráva Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

28. 11. 2018