Vedení pedagogické fakulty se setkalo s řediteli škol

K pracovnímu setkání pozvalo vedení Fakulty pedagogické ZČU v Plzni ředitelky a ředitele plzeňských mateřských, základních a středních škol.
Téměř padesátku vedoucích pracovníků škol přivítal 9. listopadu děkan fakulty Miroslav Randa, který informoval o práci fakulty, problémech s akreditacemi a financováním činnosti kateder a dalších záležitostech. Zároveň poděkoval školám za jejich vstřícnost v zajišťování praxí a za ochotu podílet se na řešení projektů, které jsou pro existenci fakulty nezbytné. Setkání pokračovalo neformální diskuzí a výměnou názorů na řešení některých problémů. Mnoho času a pozornosti bylo ze strany přítomných věnováno zejména nedostatku učitelů přírodovědných předmětů.

Jednání se také zúčastnili významní hosté - vedoucí Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Plzeňského kraje Jaroslava Havlíčková, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Plzeňského kraje Jaroslav Šobr, vedoucí Odboru školství Magistrátu města Plzně Dagmar Škubalová, ředitel Krajského inspektorátu České školní inspekce v Plzni Pavel Honzík, ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání Ladislava Šlajchová a ředitel Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy Jiří Cais. Téměř všichni se shodli na tom, že je potřeba dále prohlubovat a rozvíjet současnou spolupráci škol a fakulty.

Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

29.11.17


V místě zaniklé římské kolonie objevili badatelé z katedry archeologie část veřejných lázní


Fakulta filozofická

118

20.06.18


VZLUSAT-1 již celý rok úspěšně plní úkoly ve vesmíru


Fakulta elektrotechnická

55

22.06.18


České technické univerzity vytvořily společný katalog kompetencí


Celouniverzitní

160

02.07.18