Fakulta pedagogická na bývalé pracovníky nezapomíná

Tradiční předvánoční setkání vedení FPE a kateder s bývalými pracovníky fakulty se uskutečnilo poslední listopadový den ve velkém sále Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni. 
Všechny hosty přivítal děkan fakulty Miroslav Randa, který informoval o dění na fakultě a plánech do budoucna. Ve svém projevu ocenil nesmírný přínos těch, kteří na fakultě léta pracovali, a položili tak základ úspěšnému rozvoji. V průběhu odpoledne přednesli Jana Hoffmannová a Jan Fraus za klavírního doprovodu Hany Bezděkové písně ze známých muzikálů. Setkání pak pokračovalo dlouhotrvající vzájemnou výměnou názorů a vzpomínáním na uplynulá léta.

Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

01.12.17


První ročník certifikátového programu Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region je za námi


Celouniverzitní

68

11.07.18


Na ZČU promovalo téměř dva tisíce absolventů


Celouniverzitní

14

19.07.18


VZLUSAT-1 již celý rok úspěšně plní úkoly ve vesmíru


Fakulta elektrotechnická

55

22.06.18