Fakulta pedagogická na bývalé pracovníky nezapomíná

Tradiční předvánoční setkání vedení FPE a kateder s bývalými pracovníky fakulty se uskutečnilo poslední listopadový den ve velkém sále Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni. 
Všechny hosty přivítal děkan fakulty Miroslav Randa, který informoval o dění na fakultě a plánech do budoucna. Ve svém projevu ocenil nesmírný přínos těch, kteří na fakultě léta pracovali, a položili tak základ úspěšnému rozvoji. V průběhu odpoledne přednesli Jana Hoffmannová a Jan Fraus za klavírního doprovodu Hany Bezděkové písně ze známých muzikálů. Setkání pak pokračovalo dlouhotrvající vzájemnou výměnou názorů a vzpomínáním na uplynulá léta.

Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

01.12.17


Zaměstnankyně NTC zachránily život manželskému páru


Nové technologie - Výzkumné centrum

528

15.10.18


Západočeská univerzita si v areálu DEPO2015 posvítí na budoucnost


Celouniverzitní

65

11.10.18


Fakulta ekonomická ZČU zahájila společný semestrální kurz se studenty z východního Bavorska


Fakulta ekonomická

34

18.10.18