Španělská Sevilla hostila akademiky z katedry tělesné a sportovní výchovy

Každoroční mezinárodní konference Internation Conference of Education, Research and Innovation (ICERI) 2017 přivítala více než 700 delegátů z 80 zemí celého světa. Moderní areál hotelu Barceló Renacimiento poskytl účastníkům rozsáhlé možnosti ústních i posterových prezentací, diskuzních fór a interaktivních workshopů.

Zástupci katedry tělesné a sportovní výchovy Fakulty pedagogické ZČU Daniela Benešová, Petr Valach a Václav Salcman prezentovali v Seville výsledky dvou výzkumných projektů, financovaných a realizovaných v rámci SGS-2016-035.

Velkým přínosem pro pedagogickou praxi byla zejména série přednášek zaměřených na inovativní metody výuky s využitím moderních audiovizuálních multimédií. Zástupci fakulty pedagogické se dále aktivně zúčastnil diskuzních fór s tématy didaktika a diagnostika tělesné výchovy na základních a středních školách.

V průběhu konference byly navázány osobní, mezioborové i mezifakultní kontakty především s vizí budoucí dlouhodobé spolupráce na společných projektech a aktivních mobilitách studentů a akademických pracovníků. Galerie


Fakulta pedagogická

Václav Salcman

01.12.17


Památník Františka Palackého vytvořil sochař z Fakulty pedagogické


Fakulta pedagogická

118

09.10.18


ZČU a Technická vysoká škola Deggendorf chtějí spolupracovat v oblasti vzdělávání doktorandů


Celouniverzitní

20

22.10.18


Codeweek představí programování


Fakulta aplikovaných věd

36

15.10.18