Baron Prášil a okřídlení koně létají pod Karlovým mostem i díky Sutnarce

Okřídlené koně, barona létajícího na dělové kouli a další motivy ze slavného filmu Baron Prášil ukazuje unikátní světelná projekce na budově Muzea Karla Zemana v Praze. Ta je realizována za odborné a technické podpory ateliéru multimédií Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni.

Za pomoci současných technologií je možné přímo z Karlova mostu nahlédnout do fantastického světa klasické animace světoznámého československého režiséra Karla Zemana. Projekce je volně přístupná a k vidění bude opět v úterý 12. a 19. prosince po západu slunce, zhruba od 17 do 19 hodin.

Pětiminutový umělecký sestřih filmových motivů jednoho z nejoblíbenějších Zemanových snímků shlédly už v neděli 3. prosince stovky příjemně překvapených turistů i Pražanů. Promítané motivy se odrážejí na hladině pražské Čertovky a vytvářejí romantickou vánoční atmosféru pro všechny kolemjdoucí.

Projekce vznikla za odborné a technické podpory ateliéru multimédií FDULS. „Karel Zeman byl velkým inovátorem a umělcem, ke kterému vzhlížíme nejen my se studenty, ale i celý filmový svět. I když máme k dispozici všechnu současnou techniku od greenscreenového studia přes motion capture až po virtuální realitu, ne vždy jsme schopni napodobit to, co ve své době Zeman udělal,“ vysvětluje vedoucí ateliéru a spoluautor projekce Jan Morávek a dodává, že by byl rád, kdyby i dnešní filmy na diváky za desítky let působily stejně okouzlujícím dojmem jako Zemanovy snímky dnes.

Promítání jsou součástí pravidelného vánočního programu v Muzeu Karla Zemana. Spojit ji lze s návštěvou kreativních výtvarných dílen, speciálních workshopů animace nebo s prohlídkou expozice, kde se zájemci mohou nechat vyfotit unikátním fotorobotem. Termíny a informace o konkrétních akcích jsou uvedeny na webu muzea nebo na jeho facebooku.

Posláním muzea je mimo jiné uchovávat umělecký odkaz režiséra Karla Zemana a zprostředkovávat jeho jedinečnost současným generacím. Proto si velmi ceníme práce plzeňských pedagogů a studentů, kteří projekci po technické a umělecké stránce perfektně zvládli,“ říká spoluzakladatel muzea Marcel Kral.

Projekce je koncipována jako světlená práce s videem s respektem k Zemanově tradiční klasické animaci. Autoři se tak rozhodli nezvolit běžnou cestu videomappingu, ale citlivě reagují na původní Zemanovy postupy a pracují především s prostorem, ve kterém se projekce nachází. Cíleně nestaví diváka před připravené plátno, ale snaží se, aby plátno samo diváka náhodně oslovilo. Z toho důvodu se projekce realizuje v intimním uzavřeném prostoru doplněném nejdůležitějšími pražskými památkami, nikoliv v otevřeném prostoru náměstí.  

O Muzeu Karla Zemana

Cílem muzea je představit celoživotní dílo světově uznávaného filmového tvůrce Karla Zemana a jeho filmové triky, kterými proslavil českou kinematografii 20. století. Expozice mapuje Zemanovu tvorbu od prvních animací a loutkových filmů ve čtyřicátých letech 20. století až po díla z jeho posledního tvůrčího období. Podstatná část muzea je věnována jeho nejznámějším filmům Cesta do pravěku, Vynález zkázy a Baron Prášil.

Muzeum je unikátní svým hravým pojetím, nabízí možnost zapojit se a vyzkoušet si na vlastních fotoaparátech a videokamerách trikové postupy, které Karel Zeman ve svých filmech používal.

O ateliéru multimédií FDULS ZČU v Plzni

Ateliér je zaměřen na práci s multimediálními prostředky a jejich aplikacemi nejen v digitální fotografii, filmu, videu, audiu, ale také v moderních oblastech scénografie a lightdesignu s využitím klasických uměleckých technik. Smyslem tohoto studia, nalézajícího se na přesahu řady disciplín výtvarného umění, je vybavit studenty kvalitní praktickou zkušeností i pro případnou aplikovanou uměleckou tvorbu, dát jim vhled do současného stavu vývoje oboru, schopnosti experimentovat a s využitím multimediálních prostředků a přesahů prakticky odhalit prostřednictvím své tvorby široké možnosti současných vyjadřovacích prostředků.

Letos v říjnu bylo v rámci ateliéru otevřeno nové multimediální studio vybavené mj. velkoplošným greenscreenem a technikou k virtuální realitě. Studio kombinuje divadelní prostor a amfiteátr a je nakloněné ke spolupráci s odbornou veřejností i partnery.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Kateřina Martínková

05.12.17


Tým studentů ZČU představil pátou generaci vozu Formula Student


Celouniverzitní

517

27.06.18


Letní školy nabízí také atraktivní doprovodný program


Celouniverzitní

86

17.07.18


Fakultu strojní povede i nadále Milan Edl


Fakulta strojní

654

20.06.18