Baron Prášil a okřídlení koně létají pod Karlovým mostem i díky Sutnarce

Okřídlené koně, barona létajícího na dělové kouli a další motivy ze slavného filmu Baron Prášil ukazuje unikátní světelná projekce na budově Muzea Karla Zemana v Praze. Ta je realizována za odborné a technické podpory ateliéru multimédií Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni.

Za pomoci současných technologií je možné přímo z Karlova mostu nahlédnout do fantastického světa klasické animace světoznámého československého režiséra Karla Zemana. Projekce je volně přístupná a k vidění bude opět v úterý 12. a 19. prosince po západu slunce, zhruba od 17 do 19 hodin.

Pětiminutový umělecký sestřih filmových motivů jednoho z nejoblíbenějších Zemanových snímků shlédly už v neděli 3. prosince stovky příjemně překvapených turistů i Pražanů. Promítané motivy se odrážejí na hladině pražské Čertovky a vytvářejí romantickou vánoční atmosféru pro všechny kolemjdoucí.

Projekce vznikla za odborné a technické podpory ateliéru multimédií FDULS. „Karel Zeman byl velkým inovátorem a umělcem, ke kterému vzhlížíme nejen my se studenty, ale i celý filmový svět. I když máme k dispozici všechnu současnou techniku od greenscreenového studia přes motion capture až po virtuální realitu, ne vždy jsme schopni napodobit to, co ve své době Zeman udělal,“ vysvětluje vedoucí ateliéru a spoluautor projekce Jan Morávek a dodává, že by byl rád, kdyby i dnešní filmy na diváky za desítky let působily stejně okouzlujícím dojmem jako Zemanovy snímky dnes.

Promítání jsou součástí pravidelného vánočního programu v Muzeu Karla Zemana. Spojit ji lze s návštěvou kreativních výtvarných dílen, speciálních workshopů animace nebo s prohlídkou expozice, kde se zájemci mohou nechat vyfotit unikátním fotorobotem. Termíny a informace o konkrétních akcích jsou uvedeny na webu muzea nebo na jeho facebooku.

Posláním muzea je mimo jiné uchovávat umělecký odkaz režiséra Karla Zemana a zprostředkovávat jeho jedinečnost současným generacím. Proto si velmi ceníme práce plzeňských pedagogů a studentů, kteří projekci po technické a umělecké stránce perfektně zvládli,“ říká spoluzakladatel muzea Marcel Kral.

Projekce je koncipována jako světlená práce s videem s respektem k Zemanově tradiční klasické animaci. Autoři se tak rozhodli nezvolit běžnou cestu videomappingu, ale citlivě reagují na původní Zemanovy postupy a pracují především s prostorem, ve kterém se projekce nachází. Cíleně nestaví diváka před připravené plátno, ale snaží se, aby plátno samo diváka náhodně oslovilo. Z toho důvodu se projekce realizuje v intimním uzavřeném prostoru doplněném nejdůležitějšími pražskými památkami, nikoliv v otevřeném prostoru náměstí.  

O Muzeu Karla Zemana

Cílem muzea je představit celoživotní dílo světově uznávaného filmového tvůrce Karla Zemana a jeho filmové triky, kterými proslavil českou kinematografii 20. století. Expozice mapuje Zemanovu tvorbu od prvních animací a loutkových filmů ve čtyřicátých letech 20. století až po díla z jeho posledního tvůrčího období. Podstatná část muzea je věnována jeho nejznámějším filmům Cesta do pravěku, Vynález zkázy a Baron Prášil.

Muzeum je unikátní svým hravým pojetím, nabízí možnost zapojit se a vyzkoušet si na vlastních fotoaparátech a videokamerách trikové postupy, které Karel Zeman ve svých filmech používal.

O ateliéru multimédií FDULS ZČU v Plzni

Ateliér je zaměřen na práci s multimediálními prostředky a jejich aplikacemi nejen v digitální fotografii, filmu, videu, audiu, ale také v moderních oblastech scénografie a lightdesignu s využitím klasických uměleckých technik. Smyslem tohoto studia, nalézajícího se na přesahu řady disciplín výtvarného umění, je vybavit studenty kvalitní praktickou zkušeností i pro případnou aplikovanou uměleckou tvorbu, dát jim vhled do současného stavu vývoje oboru, schopnosti experimentovat a s využitím multimediálních prostředků a přesahů prakticky odhalit prostřednictvím své tvorby široké možnosti současných vyjadřovacích prostředků.

Letos v říjnu bylo v rámci ateliéru otevřeno nové multimediální studio vybavené mj. velkoplošným greenscreenem a technikou k virtuální realitě. Studio kombinuje divadelní prostor a amfiteátr a je nakloněné ke spolupráci s odbornou veřejností i partnery.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Kateřina Martínková

05.12.17


Archeologové a studenti Fakulty filozofické ZČU zmapovali pozůstatky pracovního tábora Nikolaj


Fakulta filozofická

45

17.10.18


Památník Františka Palackého vytvořil sochař z Fakulty pedagogické


Fakulta pedagogická

118

09.10.18


ZČU a Technická vysoká škola Deggendorf chtějí spolupracovat v oblasti vzdělávání doktorandů


Celouniverzitní

20

22.10.18