Mezi Bavorskem a Českem rostou univerzitní mosty

Na přelomu listopadu a prosince se v bavorském Weidenu uskutečnilo 2. bavorsko-české vysokoškolské fórum. Přes 120 účastníků se dva dny zabývalo formou přednášek, prezentací a diskusí tématem přeshraniční spolupráce vysokých škol. Zástupci vysokých škol na obou stranách hranice vidí velký prostor pro spolupráci.    
Velmi pozitivně byla na fóru hodnocena činnost před rokem založené Česko-bavorské vysokoškolské agentury, sídlící v Regensburgu. Svůj zájem zaměřuje především na stipendia a podporu projektů. Mimo jiné bylo jejím prostřednictvím podpořeno 37 studijních pobytů bavorských studentů v Česku. Naopak z Česka do Bavorska přišlo studovat 29 mladých lidí.

Plzeňská univerzita s bavorskými vysokými školami a univerzitami v současnosti spolupracuje na 22 výzkumných projektech. Prostor pro společné aktivity je ale mnohem širší. "Chceme vytvořit společný vysokoškolský prostor," uvedla Andrea Klug, prezidentka Východobavorské vysoké školy technické (OTH) Amberk - Weiden.  "Bavorské technické univerzity nemohou ze zákona realizovat doktorské studijní programy. Mají proto velký zájem, aby mohly vysílat studenty na Západočeskou univerzitu," vysvětluje rektor ZČU Miroslav Holeček. "To, co my bychom se mohli učit od kolegů z Bavorska, je duální systém vzdělávání, kdy student navštěvuje univerzitu a ještě v době studia získá kontrakt s firmou, ve které plní pracovní úkoly a má zde tematicky zacílenou svoji kvalifikační práci. Kritéria duálního studia skutečně připravují na praxi a student má díky tomu velmi záhy rozběhnutou profesní kariéru," říká Miroslav Holeček.

Jak česká, tak bavorská strana považuje za velmi důležité téma jazykové vybavenosti studentů. "Když chce člověk proniknout do jiné kultury, musí znát její jazyk," řekl Christopher Vickers ze Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v ČR. Výzva směřující k českým studentům, aby ke svému odbornému vzdělání přidali i němčinu, zaznívá často i z úst rektora ZČU Miroslava Holečka.
   

Celouniverzitní

Šárka Stará

05.12.17


Prestižní ocenění HDS/L JUNIOR AWARD 2018 získal student Sutnarky


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

9

19.03.18


Kolektiv VZLUSAT-1 získal ocenění za přínos pro letectví, kosmonautiku a jejich propagaci


Fakulta elektrotechnická

32

21.03.18


Napsali jste diplomovou práci o Evropské unii? Vyhrajte za ni tisíc eur


Celouniverzitní

38

06.03.18