Blíží se koncert duchovní hudby františkánského konvetu Ex fontibus

V kostele Nanebevzetí Panny Marie vystoupí komorní orchestr katedry hudební kultury Consortium musicum pod vedením Víta Aschenbrennera a Schola Cantorum Pilsensis pod vedením Pavla Šmolíka.

Koncert v kostele ve Františkánské ulici 11 se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince od 18 hodin. V obnovené premiéře zde bude provedena mše P. Ferdinanda Bernarda Arthopaea, kterou zkomponoval v roce 1684. Byla nalezena v archivu plzeňských františkánů a jedná se o nejstarší nalezený pramen plzeňské  barokní hudby. Na programu je dále Giovanni Battista Bassani a duchovní hudba kláštera Neukirchen beim Heilligen Blut. 

Hudební spolek Consortium musicum se zformoval z členů orchestru katedry hudební kultury při pedagogické fakultě. Komorní orchestr složený z řad studentů nejen pedagogické fakulty, ale i celé Západočeské univerzity fungoval na katedře pod vedením Víta Aschenbrennera od roku 2003. V průběhu jeho existence se obsazení ansámblu měnilo, až se ustálilo do současné podoby, protože však už nejde o uskupení studentů, byl v roce 2014 založen spolek Consortium musicum.

Jádrem tohoto hudebního uskupení je malý smyčcový orchestr čítající tři hráče v primu a tři hráče v sekundu, jednu až dvě violy, violoncello a continuo. Dle provozovaných skladeb se pak obsazení rozšiřuje o basu či dechové nástroje. Orchestr se zaměřuje zejména na interpretaci děl 18. století, avšak do jeho repertoáru patří i díla období romantismu či tvorba soudobá.

Galerie


Fakulta pedagogická

Hana PRAŽÁKOVÁ

10.12.17


Akademici a studenti katedry archeologie dokumentovali v Oši archeologické nálezy


Fakulta filozofická

70

20.06.18


Na letní škole Homo Economicus poznali studenti vývoj ekonomiky od první republiky po současnost


Fakulta ekonomická

152

16.07.18


Na ZČU promovalo téměř dva tisíce absolventů


Celouniverzitní

14

19.07.18