Blíží se koncert duchovní hudby františkánského konvetu Ex fontibus

V kostele Nanebevzetí Panny Marie vystoupí komorní orchestr katedry hudební kultury Consortium musicum pod vedením Víta Aschenbrennera a Schola Cantorum Pilsensis pod vedením Pavla Šmolíka.

Koncert v kostele ve Františkánské ulici 11 se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince od 18 hodin. V obnovené premiéře zde bude provedena mše P. Ferdinanda Bernarda Arthopaea, kterou zkomponoval v roce 1684. Byla nalezena v archivu plzeňských františkánů a jedná se o nejstarší nalezený pramen plzeňské  barokní hudby. Na programu je dále Giovanni Battista Bassani a duchovní hudba kláštera Neukirchen beim Heilligen Blut. 

Hudební spolek Consortium musicum se zformoval z členů orchestru katedry hudební kultury při pedagogické fakultě. Komorní orchestr složený z řad studentů nejen pedagogické fakulty, ale i celé Západočeské univerzity fungoval na katedře pod vedením Víta Aschenbrennera od roku 2003. V průběhu jeho existence se obsazení ansámblu měnilo, až se ustálilo do současné podoby, protože však už nejde o uskupení studentů, byl v roce 2014 založen spolek Consortium musicum.

Jádrem tohoto hudebního uskupení je malý smyčcový orchestr čítající tři hráče v primu a tři hráče v sekundu, jednu až dvě violy, violoncello a continuo. Dle provozovaných skladeb se pak obsazení rozšiřuje o basu či dechové nástroje. Orchestr se zaměřuje zejména na interpretaci děl 18. století, avšak do jeho repertoáru patří i díla období romantismu či tvorba soudobá.

Galerie


Fakulta pedagogická

Hana PRAŽÁKOVÁ

10.12.17


Západočeská univerzita se při Týdnu vědy a techniky otevře veřejnosti


Celouniverzitní

76

10.10.18


ZČU a Technická vysoká škola Deggendorf chtějí spolupracovat v oblasti vzdělávání doktorandů


Celouniverzitní

20

22.10.18


Humanitní vzdělávání pod drobnohledem


Fakulta filozofická

127

11.10.18