Blíží se koncert duchovní hudby františkánského konvetu Ex fontibus

V kostele Nanebevzetí Panny Marie vystoupí komorní orchestr katedry hudební kultury Consortium musicum pod vedením Víta Aschenbrennera a Schola Cantorum Pilsensis pod vedením Pavla Šmolíka.

Koncert v kostele ve Františkánské ulici 11 se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince od 18 hodin. V obnovené premiéře zde bude provedena mše P. Ferdinanda Bernarda Arthopaea, kterou zkomponoval v roce 1684. Byla nalezena v archivu plzeňských františkánů a jedná se o nejstarší nalezený pramen plzeňské  barokní hudby. Na programu je dále Giovanni Battista Bassani a duchovní hudba kláštera Neukirchen beim Heilligen Blut. 

Hudební spolek Consortium musicum se zformoval z členů orchestru katedry hudební kultury při pedagogické fakultě. Komorní orchestr složený z řad studentů nejen pedagogické fakulty, ale i celé Západočeské univerzity fungoval na katedře pod vedením Víta Aschenbrennera od roku 2003. V průběhu jeho existence se obsazení ansámblu měnilo, až se ustálilo do současné podoby, protože však už nejde o uskupení studentů, byl v roce 2014 založen spolek Consortium musicum.

Jádrem tohoto hudebního uskupení je malý smyčcový orchestr čítající tři hráče v primu a tři hráče v sekundu, jednu až dvě violy, violoncello a continuo. Dle provozovaných skladeb se pak obsazení rozšiřuje o basu či dechové nástroje. Orchestr se zaměřuje zejména na interpretaci děl 18. století, avšak do jeho repertoáru patří i díla období romantismu či tvorba soudobá.

Galerie


Fakulta pedagogická

Hana PRAŽÁKOVÁ

10. 12. 17


Oslavující Fakulta pedagogická ocenila významné pracovníky

Univerzita Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

05. 12. 2018

Slavnostní koncert připomněl výročí pedagogické fakulty i Československa

Koncert Univerzita Veřejnost

Fakulta pedagogická

03. 12. 2018

Erik Tabery byl hostem první besedy z cyklu Univerzita jako příležitost

Beseda Veřejnost

Fakulta filozofická

04. 12. 2018