Fakulta pedagogická uspořádala pro středoškoláky olympiádu v ruštině

V úterý 5. prosince pořádala katedra ruského a francouzského jazyka fakulty pedagogické pro studenty plzeňských středních škol 2. ročník olympiády v ruském jazyce.
Písemné kolo soutěže se v listopadu konalo na šesti školách. Do ústního kola postoupili zástupci ze čtyř škol. Studenti nejprve v originále přednášeli umělecký text, poté reagovali na konkrétní komunikační situace.

Fakulta pedagogická

Michaela Pešková

12.12.17


Fakulta ekonomická se představí uchazečům o studium


Celouniverzitní

22

18.01.18


Filmový festival Finále Plzeň hledá členy studentských porot


Celouniverzitní

15

16.01.18


Roztančete se díky kurzu ZČU. Zváni jsou studenti, zaměstnanci i veřejnost


Celouniverzitní

52

04.01.18