Fakulta pedagogická uspořádala pro středoškoláky olympiádu v ruštině

V úterý 5. prosince pořádala katedra ruského a francouzského jazyka fakulty pedagogické pro studenty plzeňských středních škol 2. ročník olympiády v ruském jazyce.
Písemné kolo soutěže se v listopadu konalo na šesti školách. Do ústního kola postoupili zástupci ze čtyř škol. Studenti nejprve v originále přednášeli umělecký text, poté reagovali na konkrétní komunikační situace.

Fakulta pedagogická

Michaela Pešková

12.12.17


Fakultu strojní povede i nadále Milan Edl


Fakulta strojní

654

20.06.18


Na mezinárodní konferenci se setkají přední odborníci v oblasti algebraické teorie grafů


Fakulta aplikovaných věd

24

27.06.18


V místě zaniklé římské kolonie objevili badatelé z katedry archeologie část veřejných lázní


Fakulta filozofická

118

20.06.18